I czyt. Pwt 6,2-6; Ps 18; II czyt. Hbr 7,23-28; Ew. Mk 12,28-34

Proponowane pieśni:
Na wejście – „Pod Twą obronę”
Na przygotowanie darów – „Jeden chleb”
Na komunię – „Chrystus Pan karmi nas”
Na uwielbienie – „Radośnie Panu hymn śpiewajmy”
Na zakończenie – „Błogosław, Panie, nas”

Wprowadzenie do Mszy Świętej
Współczesny człowiek tracąc z oczu horyzont Boży, staje się niejako więźniem świata. Dlatego dzisiaj bardziej niż kiedykolwiek potrzebuje odkryć na nowo sens życia i śmierci w perspektywie życia wiecznego. Uczestnicząc w Eucharystii, zanurzmy się w tajemnicy miłości silniejszej niż śmierć i polecajmy miłosierdziu Bożemu wszystkich poległych w obronie naszej Ojczyzny. Prośmy o przebaczenie naszych grzechów, słabości i zaniedbań, aby i nas Bóg przyjął kiedyś do grona zbawionych.

List Episkopatu Polski

Modlitwa wiernych
Bogu bogatemu w miłosierdzie polecajmy nasze pokorne prośby:

  1. Za Kościół święty, aby z mocą głosił całemu światu nadzieję życia wiecznego.
  2. Za chorych i cierpiących, aby w duchu wiary łączyli swe cierpienia z ofiarą Chrystusa.
  3. Za tych, którzy oddali życie w obronie Ojczyzny, aby Bóg darował im dom nie ręką ludzką uczyniony.
  4. Za zmarłych, o których nikt z ludzi już nie pamięta, aby mogli uczestniczyć w radości zmartwychwstania.
  5. Za naszych bliskich zmarłych, aby Pan hojnie obdarzył ich swoim miłosierdziem.
  6. Za nas samych, abyśmy byli dla świata przekonującym świadectwem wiary w zmartwychwstanie.

Ojcze, wysłuchaj naszych modlitw, które z ufnością Tobie przedstawiamy przez Chrystusa, Pana naszego.

Przed rozesłaniem
Niech wiara w zmartwychwstanie i życie wieczne zawsze nam towarzyszy i pozwala pokonywać zwątpienia w chwili doświadczenia śmierci, a modlitwa w intencji poległych w obronie naszej Ojczyzny niech nam wyjedna ich wstawiennictwo w niebie. W tym duchu przyjmijmy Boże błogosławieństwo.

­