I czyt. Hi 19,1.23-27; Ps 27; II czyt. 1 Kor 15,20-24a.25-28; Ew. Łk 23,44-46.50.52-53; 24,1-6

Proponowane pieśni:
Na wejście – „Bądź mi litościw, Boże nieskończony”
Na przygotowanie darów – „U Ciebie, Boże, miłosierdzia wzywam”
Na komunię – „O niewysłowione szczęście”
Na uwielbienie – „Cóż Ci, Jezu, damy”
Na zakończenie – „Racz wiekuiste dać odpoczywanie”

Wprowadzenie do Mszy Świętej
W dniu dzisiejszym, wspominając wszystkich wiernych zmarłych, Kościół pielgrzymujący na ziemi w sposób szczególny zachęca swoje dzieci do niesienia pomocy tym, którzy jej od nas potrzebują. Dlatego gromadzimy się na sprawowanie Eucharystii, przez nią przychodzimy z pomocą wszystkim cierpiącym w czyśćcu, by jak najrychlej mogli w krainie życia doświadczać dobroci Boga i dojść do wiecznej radości naszego Pana i Oblubieńca.
Za brak wiary w nowe życie z Chrystusem Zmartwychwstałym przeprośmy teraz miłosiernego Ojca, abyśmy mogli w sposób godny uczestniczyć w tej Uczcie, która jest zapowiedzią przyszłej, pełnej wspólnoty z Bogiem.

W krainie życia ujrzę dobroć Boga

Orędzie:Chrystus przez swoją śmierć i zmartwychwstanie dał wierzącym nadzieję życia wiecznego.
Cel: Wezwanie wiernych do modlitewnej pamięci o zmarłych, aby na wieki mogli doświadczać dobroci Boga.

Modlitwa wiernych
Z żywą wiarą w pośrednictwo zmartwychwstałego Chrystusa polecajmy Bogu nasze prośby za żywych i za tych, którzy już odeszli z tej ziemi.

  1. Módlmy się za wszystkich chrześcijan, aby nie osłabła ich wiara w zmartwychwstanie na wzór Chrystusowego zmartwychwstania.
  2. Za zmarłych papieży, biskupów, kapłanów, siostry zakonne i wszystkich, którzy pełnili służbę wobec ludu Bożego, aby zostali włączeni do Kościoła chwalebnego.
  3. Za poległych w obronie Ojczyzny, za tych, którzy zginęli w obozach śmierci, za pomordowanych z dala od domu, aby Bóg był dla nich wiecznym mieszkaniem.
  4. Za zmarłych przywódców narodu, ludzi kultury, nauki i wszystkich, którzy służyli naszej ziemskiej Ojczyźnie, aby oglądali chwałę Boga i sławili Jego miłość.
  5. Za zmarłych z naszych rodzin, za tych, których polecamy w tej Eucharystii, za poleconych nam w wypominkach, za zmarłych, którzy tutaj się modlili i pełnili posługę kapłańską, aby zmartwychwstali do nowego życia i na zawsze przebywali z Panem.
  6. Za nas samych, abyśmy żyli z nadzieją zbawienia, a kiedyś spotkali naszych zmarłych w Bogu i na zawsze razem przebywali z Panem.

Boże, Ty jesteś naszym życiem i celem naszej drogi. Polecamy Ci zmarłych i siebie samych. Przyjmij tę modlitwę, okaż wszystkim swoje nieskończone miłosierdzie. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Przed rozesłaniem
Kończymy już naszą liturgię w Dzień Zaduszny. Niechaj przez nasze modlitwy Pan udzieli wiecznego pokoju wszystkim wiernym zmarłym. A my żyjmy na co dzień tak, aby i dla nas znalazło się miejsce w wiecznym domu Ojca i aby Chrystus był na zawsze naszą nagrodą, radością, światłością i pokojem. Niech błogosławieństwo Najwyższego to sprawi, abyśmy mieli udział w dziele świętych w światłości.

Ks. Kazimierz Fąfara

­