I czyt. Ap 7,2-4.9-14; Ps 24; II czyt.1 J 3,1-3; Ew. Mt 5,1-12

Proponowane pieśni:
Na wejście – „Bądź uwielbiony, miłosierny Boże”
Na przygotowanie darów – „Jeden chleb”
Na komunię – „Panie dobry jak chleb”
Na uwielbienie – „Ciebie, Boże, chwalimy”
Na zakończenie – „Być bliżej Ciebie chcę”

Wprowadzenie do Mszy Świętej
W dniu 1 listopada czcimy błogosławioną pamięć wszystkich, którzy do końca odpowiedzieli na powołanie do świętości. „Oto wielki tłum, którego nikt nie mógł policzyć, z każdego narodu i wszystkich pokoleń, ludów i języków” (Ap 7,9). To ci, którzy stanęli już na mecie swojej pielgrzymki – święci, poczynając od ojców naszej wiary w Starym Przymierzu, przez męczenników, którzy ginęli na rzymskich arenach, czy oddawali życie w obronie naszej Ojczyzny, aż po tych, którzy przykładem swej świętości naznaczyli nasz czas. W Eucharystii wzywajmy ich orędownictwa i wspólnie z nimi śpiewajmy hymn uwielbienia Boga, który prawdziwie sam jest święty.

Święci największymi patriotami

Orędzie: Chrześcijanin zmierzając drogą błogosławieństw do ojczyzny niebieskiej przyczynia się do rozwoju ojczyzny ziemskiej.
Cel: Skierować wezwanie do życia w świętości przez wypełnianie ośmiu błogosławieństw, których realizacja jest świadectwem patriotyzmu.

Modlitwa wiernych
Zjednoczeni ze wszystkimi świętymi, których dziś wspominamy razem z całym Kościołem, módlmy się za ich pośrednictwem do naszego najlepszego Ojca, który jest w niebie.

  1. „Błogosławieni ubodzy w duchu”. Módlmy się za wszystkich pełniących służbę w Kościele, aby porzuciwszy złudne szczęście tego świata, służyli tylko Chrystusowi.
  2. „Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości”. Módlmy się za rządzących naszą Ojczyzną, aby szczere pragnienie sprawiedliwości i dobra zwyciężyło pokusę niegodziwego zysku.
  3. „Błogosławieni miłosierni”. Módlmy się za ludzi bogatych, aby z miłością potrafili dzielić się z innymi dobrami, które od Boga otrzymali.
  4. „Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój”. Módlmy się za wszystkich zmarłych, którzy swoim życiem przyczyniali się do pojednania i pokoju, aby Bóg przyjął ich do swojej chwały.
  5. „Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości”. Módlmy się za nas sprawujących Najświętszą Ofiarę, aby trudy i przeciwności nie zatrzymały nas w dążeniu do niebieskiej ojczyzny.

Wszechmogący Boże, wraz z niezliczoną rzeszą twoich świętych prosimy Cię dzisiaj, wysłuchaj naszych próśb i daj nam u kresu naszego życia dojść do twojego domu, gdzie Ty wraz z twoim Synem, Jezusem Chrystusem, i Duchem Świętym mieszkasz na wieki wieków.

Przed rozesłaniem
Umocnieni Bożym błogosławieństwem oraz przykładem świętych, idźmy w naszą codzienność, naznaczoną umiłowaniem Ojczyzny, by dojść do ojczyzny niebieskiej.

Ks. Kazimierz Fąfara

­