I czyt. Jr 31,7-9; Ps 126; II czyt. Hbr 5,1-6; Ew. Mk 10,46-52

Proponowane pieśni:
Na wejście – „Boże mocny, Boże cudów”
Na przygotowanie darów – „Z rąk kapłańskich”
Na komunię – „Jezu w Hostii utajony”
Na uwielbienie – „Niech będzie chwała”
Na zakończenie – „Jezu, ufam Tobie”

Wprowadzenie do Mszy Świętej
Gromadzimy się w ten świąteczny dzień na sprawowanie Najświętszej Ofiary. Chcemy jeszcze bardziej przybliżyć się do Boga i wsłuchiwać w Jego słowa, jakie dzisiaj do nas skieruje. Otwórzmy zatem nasze serca na dar Bożego słowa, a teraz szczerze przepraszajmy na początku tej Mszy św. za wszystkie nasze grzechy, słabości i zaniedbania, a w sposób szczególny za brak wiary w naszym życiu.

Niech Bóg da wam światłe oczy serca 

Orędzie:Jezus mocą Ducha Świętego wyprowadza z niewoli duchowej ślepoty (KKK 1814-1816).
Cel: Wskazanie na Ducha Świętego, który pomaga nam w walce z grzechem i duchową ślepotą naszego życia.

Modlitwa wiernych
Zebrani we wspólnocie Kościoła, skierujmy do dobrego Ojca w niebie nasze pokorne prośby:

  1. Za Kościół święty, aby we współczesnym świecie był znakiem obecności Boga pośród swojego ludu.
  2. Za Ojca Świętego Franciszka, aby niestrudzenie głosił dobrą nowinę o zbawieniu.
  3. Za dzieci i młodzież, aby zawsze pamiętali o przykazaniach Bożych i kierowali się nimi w swoim życiu.
  4. /Za V Synod Diecezji Tarnowskiej, aby był czasem modlitwy i refleksji oraz przyniósł błogosławione owoce dla całej naszej wspólnoty diecezjalnej./
  5. Za zmarłych z naszych rodzin (z naszej wspólnoty parafialnej N.), aby dostąpili radości życia wiecznego.
  6. Za nas samych, uczestniczących w tej najświętszej Ofierze, abyśmy stale napełnieni Duchem Świętym, pogłębiali swoją wiarę i byli prawdziwymi świadkami Boga wszędzie tam, gdzie jesteśmy.

Wszechmogący i miłosierny Boże, przyjmij nasze modlitwy płynące z głębi serca i racz ich łaskawie wysłuchać. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Przed rozesłaniem
Niech Boże błogosławieństwo płynące z ofiary Jezusa Chrystusa będzie dla nas źródłem mocy i siły do walki z naszymi słabościami oraz pomoże rozwijać naszą wiarę i mężnie świadczyć o Bogu i Jego miłości do każdego człowieka.

Ks. Robert Dytko

­