I czyt. Iz 53,10-11; Ps 33; II czyt. Hbr 4,14-16;
Ew. Mk 10,35-45

Proponowane pieśni:
Na wejście – „Pan wieczernik przygotował”
Na przygotowanie darów – „Jeden chleb”
Na komunię – „Ty sycisz głody ludzkich serc”
Na uwielbienie – „Chwała i dziękczynienie”
Na zakończenie – „Zawitaj, Królowo Różańca”

Materiały zostaną przesłane Przez Krajowy Sekretariat Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary w Warszawie

­