I czyt. Rdz 2,18-24; Ps 128; II czyt. Hbr 2,9-11;
Ew. Mk 10,2-16

Proponowane pieśni:
Na wejście – „Bóg jest miłością”
Na przygotowanie darów – „Panie, w ofierze”
Na komunię – „Bądźże pozdrowiona, Hostio żywa”
Na uwielbienie – „Dzięki, o Panie”
Na zakończenie – „Błogosław, Panie, nas”

Wprowadzenie do Mszy Świętej
Gromadzimy się na niedzielnej Eucharystii, aby słuchać Bożego słowa i karmić się Ciałem Chrystusa. Otwórzmy nasze serca na przychodzącego ku nam Boga i pozwólmy, aby przemieniał nasze życie i nas samych na lepsze. Pamiętajmy dzisiaj w modlitwie o rodzinach naszej parafii, a zwłaszcza o tych, które borykają się z różnego rodzaju problemami. A teraz przepraszajmy dobrego Boga za wszystkie nasze grzechy, zaniedbania i niewierności.

Miłość nigdy nie ustaje 

Orędzie:Duch Święty uzdalnia do pokonywania wszelkich kryzysów małżeńskich i wytrwania w wierności. Modlitwa (zwłaszcza różnicowa) otwiera na Jego działanie. Troska o silną rodzinę jest troską o silną ojczyznę (KKK 1644-1651).
Cel: Zachęta do wspólnej modlitwy różańcowej jako źródła siły w pokonywaniu małżeńskich problemów.

Modlitwa wiernych
Bogu Ojcu, przez Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym przedstawmy nasze pokorne prośby:

 • Za Kościół święty, aby niestrudzenie głosił prawdę o miłości Boga do każdego człowieka.
 • Za Ojca Świętego Franciszka, biskupów, kapłanów i diakonów, aby poprzez głoszenie Bożego słowa przypominali prawdę o nierozerwalności małżeńskiej.
 • Za rodziny, które borykają się z różnego rodzaju problemami, aby wstawiennictwo Maryi Królowej Rodzin pomagało im przetrwać trudne chwile.
 • /Za V Synod Diecezji Tarnowskiej, aby jego owoce pogłębiły wiarę Bożego Ludu./
 • Za zmarłych, aby mogli cieszyć się chwałą zbawionych w niebie.
 • Za nas samych, abyśmy tak jak Maryja potrafili bezgranicznie ufać Bogu, powierzając Mu nasze rodziny, parafię i nas samych.

Wszechmogący, wieczny Boże, racz łaskawie przyjąć nasze pokorne modlitwy, które zanosimy przed Twój święty tron. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Przed rozesłaniem
Posileni Ciałem Chrystusa i pokrzepieni Bożym słowem otwórzmy nasze serca na dar Bożego błogosławieństwa, aby nieustannie towarzyszyło nam ono w ciągu nadchodzącego tygodnia.

Miłość nigdy nie ustaje
Adoracja Najświętszego Sakramentu

Pieśń – „Upadnij na kolana”

Panie, Jezu Chryste utajony w tym Najświętszym Sakramencie ołtarza. Klękamy dziś przed Tobą, aby uwielbiać Cię za Twoją miłość do każdego z nas; aby podziękować za to, że zawsze jesteś z nami, pomimo tego, iż my nie zawsze to doceniamy. Św. Paweł w Liście do Koryntian przypomina nam, że: „Miłość nigdy nie ustaje” (1 Kor 13,8). Szczególnie Twoja miłość, Panie Jezu, do nas. Dlatego chcemy Ci teraz za to podziękować.

Będziemy powtarzać: DZIĘKUJEMY CI, PANIE JEZU!

 • Za Twoją obecność pośród nas…
 • Za Twoją nieskończoną miłość…
 • Za sakramenty święte, które zostawiłeś Kościołowi…
 • Za to, że uczysz nas miłości do drugiego człowieka…
 • Za to, że czuwasz nad nami wtedy, gdy my tak często od Ciebie odchodzimy…
 • Za to, że nigdy nas nie zostawiasz samych, pomimo naszych grzechów i słabości…
 • Za to, że pozostałeś z nami w tajemnicy Eucharystii i pozwalasz się karmić Twoim Ciałem.

(Chwila ciszy)
Pieśń – „Dzięki, o Panie”
Panie Jezu! W Ewangelii przypomniałeś nam dzisiaj prawdę o nierozerwalności małżeństwa: „Co więc Bóg złączył, tego człowiek niech nie rozdziela” (Mk 10,9). Wiemy, że nie zawsze jesteśmy wierni tej zasadzie. Nieraz poprzez grzech i słabości łamiemy ją w naszym życiu. Dlatego teraz chcemy Cię, Chryste, przeprosić za to wszystko, co nie jest z nią zgodne.
Będziemy powtarzać: PRZEPRASZAMY CIĘ, JEZU!

 • Za bark miłości do Ciebie i bliźnich…
 • Za rozbite rodziny i małżeństwa…
 • Za wszelkie niewierności i zdrady…
 • Za cierpienie i łzy domowników…
 • Za brak miłości rodziców względem dzieci…
 • Za wszelkie grzechy, jakimi Cię obrażamy…

(Chwila ciszy)
Pieśń – „Panie, przebacz nam”
Chryste! Ty chcesz, abyśmy byli szczęśliwi. Dlatego wskazujesz nam drogi, którymi powinniśmy kroczyć, aby się zbawić. Ty zapraszasz nas do siebie, bo chcesz nam błogosławić pośród naszej codzienności; naszych radości, ale też i różnych trosk i kłopotów. Przypominasz nam także dzisiaj, że mamy się stać jak dzieci, wtedy dopiero będziemy mogli się cieszyć chwałą zbawionych w niebie. Mamy mieć czyste dusze i serca, aby dostąpić radości przebywania z Tobą na wieki.

Będziemy powtarzać: PROSIMY CIĘ, JEZU!

 • O dar większej miłości do Ciebie…
 • O miłość, pokój i zgodę w naszych rodzinach…
 • O kierowanie się w życiu prawdami zawartymi w Dekalogu…
 • O postępowanie godne Bożych dzieci…
 • O głębszą wiarę w to, że jesteś obecny pośród nas…

(Chwila ciszy)

Panie Jezu Chryste! Dziękujemy Ci za tę chwilę spotkania z Tobą! Prosimy, ucz nas prawdziwej miłości do Boga i naszych bliźnich. Niech w naszym życiu zawsze czujemy Twoją obecność i łaskę, które uchronią nas i nasze rodziny od tego, co złe; co niszczy i rujnuje nasze życie! Spraw także, abyśmy zawsze naśladowali Ciebie i Twoją postawę miłości i otwartości na drugiego człowieka. Niech nigdy nie będzie w nas egoizmu i pychy, ale zawsze otwartość i gotowość naszych serc na drugiego człowieka, zwłaszcza tego, którego stawiasz na drogach naszej codzienności. Chryste! Bądź uwielbiony teraz i na wieki wieków! Amen.

Pieśń – „Przed tak wielkim Sakramentem”

Ks. Robert Dytko

­