I czyt. Lb 11,25-29; Ps 19; II czyt. Jk 5,1-6;
Ew. Mk 9,38-43.45.47-48

Proponowane pieśni:
Na wejście – „Boże, lud Twój”
Na przygotowanie darów – „Przyjmij, Ojcze, hostię białą”
Na komunię – „Przygotuję Ci serce”
Na uwielbienie – „Chrystus Pan karmi nas”
Na zakończenie – „Królowej Anielskiej śpiewajmy”

Wprowadzenie do Mszy Świętej
Słowo Boże dzisiejszej niedzieli przestrzega nas przed szukaniem pełni szczęścia w bogactwie, zwłaszcza jeśliby wyrastało ono z ludzkiej krzywdy. Boże słowo kładzie też akcent na odpowiedzialność nie tylko za siebie, ale również za innych. Chrześcijanin zawsze, wszędzie i za wszelką cenę unika grzechu, a zarazem nigdy nie staje się przyczyną grzechu bliźniego.
Za to, że tak często prowadzimy innych do złego, zamiast do dobrego; że kierujemy się zazdrością czy pogardą zamiast przebaczeniem i wdzięcznością, przeprośmy teraz dobrego Boga.

Miłość nie zazdrości

Orędzie:Duch Święty chroni nas przed uczuciami pogardy i zazdrości względem innych narodów.
Cel: Mocą Ducha Świętego umieć przebaczać krzywdy, rozpoznawać swe dziejowe posłannictwo i je realizować.

Modlitwa wiernych
Przedstawmy dobremu Bogu w modlitwie potrzeby nasze i całego świata.

  1. Za ochrzczonych, aby miłość Chrystusa przynaglała ich do czynienia dobra wszystkim ludziom.
  2. Za całą ludzkość, aby cieszyła się pokojem, bezpieczeństwem i dobrobytem.
  3. Za narody zwaśnione, podzielone trudną historią, aby umiały się pojednać, żyć w zgodzie i wzajemnym szacunku.
  4. Za tych, którzy prowadzą dzieła miłosierdzia, aby Chrystus wspomagał ich w trudzie i podsyłał nowych współpracowników.
  5. Za gorszycieli, ludzi złych, przewrotnych i pełnych nienawiści, aby nawrócili się do Boga, pokutowali i naprawili wyrządzone bliźnim zło.
  6. Za zmarłych, zwłaszcza ofiary wojen i nienawiści, aby pełnia niebiańskiego szczęścia wynagrodziła im doznane na ziemi krzywdy, upokorzenia i cierpienia.
  7. Za nas, uczestniczących w świętej liturgii, abyśmy nigdy nikomu nie zazdrościli Bożej łaski.

Wiekuisty Boże, Rządco historii i Panie ludzkich dziejów, wysłuchaj naszych modlitw i spraw łaskawie, abyśmy dzięki śmierci i zmartwychwstaniu Twojego Syna mogli otrzymać pełnię zbawienia. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Przed rozesłaniem
Przyjmijmy błogosławieństwo Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego. Niech ono nas uzdolni do utraty wszystkiego, co oddziela nas od Chrystusa, pomnaża radość ze szczęścia bliźnich oraz da moc dostrzegania w ludziach Bożej obecności.

Ks. Andrzej Turek

­