I czyt. Mi 5,1-4a; Ps 13; II czyt. Rz 8,28-30;
Ew. Mt 1,1-16.18-23

Proponowane pieśni:
Na wejście – „Zdrowaś Maryjo”
Na przygotowanie darów – „Panie, w ofierze”
Na komunię – „Cóż Ci, Jezu, damy”
Na uwielbienie – „Niech będzie chwała”
Na zakończenie – „Weź w swą opiekę”

Wprowadzenie do Mszy Świętej
Dzisiaj, w uroczystość Narodzenia Najświętszej Maryi Panny (głównej Patronki naszej diecezji), gromadzimy się, by dziękować Bogu za spełnienie Jego obietnic. Bóg wybiera to, co jest najmniejsze, by okazać swoją moc i przeprowadzić swoją wolę wbrew ludzkim zamysłom. Tak Bóg wybrał Maryję, która nazwała siebie „pokorną służebnicą Pana”. Wybrał najmniejszy naród, najmniejsze miasteczko – Betlejem. Wybrał cieślę z Nazaretu i włączył go w swoje odwieczne plany zbawienia całego świata. Bóg wybrał i nas, grzesznych, słabych, byśmy światu nieśli Chrystusa. Słuchajmy słów Bożych, by wiernie odpowiedzieć na nasze powołanie.

Maryja istotną częścią historii zbawienia

Orędzie: Narodziny każdego człowieka są wpisane w odwieczny plan Boga, który pragnie zbawienia wszystkich ludzi. Tak jak Maryja jesteśmy zaproszeni do współpracy z Bogiem w realizacji tego planu.
Cel: Zachęta do powierzania siebie, swojej rodziny, podejmowanych zadań wstawiennictwu Najświętszej Maryi Panny.

Modlitwa wiernych
W dniu narodzenia Najświętszej Maryi Panny módlmy się do Boga, by przyszedł z pomocą tym, którzy Go wzywają.

  1. Módlmy się za Ojca Świętego, biskupa diecezjalnego, jego biskupów pomocniczych, misjonarzy i misjonarki, kapłanów, katechetów i katechetki, aby trud ich posługiwania ludowi Bożemu wydał owoce nawrócenia i świętości.
  2. Módlmy się za młode małżeństwa, aby przez wychowanie potomstwa pomnażały liczbę dzieci Bożych.
  3. Módlmy się za rolników, aby ziarno, które wrzucają w ziemię, wydało dla wszystkich obfity plon chleba.
  4. Módlmy się za pozbawionych zdrowia, chleba, godziwej zapłaty, aby Maryja wypraszała im cierpliwość i zmianę trudnej sytuacji.
  5. Módlmy się za zmarłych (a szczególnie za śp. N.), aby umarli dla świata, narodzili się dla Boga i zawsze z Nim przebywali.
  6. Módlmy się za nas samych, abyśmy wielkodusznie odpowiedzieli Bogu na nasze powołanie i jak Maryja nieśli światu Słońce Sprawiedliwości – Jezusa Chrystusa.

Boże, Ty przez narodzenie Maryi rozpocząłeś spełnienie wszystkich swoich obietnic, spraw, abyśmy zostali wysłuchani i razem ze wszystkimi, którzy wierzą, mogli stać się uczestnikami spełnionej nadziei – przyjścia Zbawiciela naszego, Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków.

Przed rozesłaniem
Niech Maryja wciąż nas prowadzi i pomaga nam coraz bardziej upodabniać się do Jezusa, a Boże błogosławieństwo niech nam stale w tej drodze towarzyszy.

Ks. Jerzy Jurkiewicz

­