I czyt. Pwt 4,1-2.6-8; Ps 15; II czyt. Jk 1,17-18.21b-22.27;
Ew. Mk 7,1-8.14-15.21-23

 Proponowane pieśni:
Na wejście – „Pod Twą obronę”
Na przygotowanie darów – „Z rąk kapłańskich”
Na komunię – „Cóż Ci, Jezu, damy”
Na uwielbienie – „Niech będzie chwała”
Na zakończenie – „Pobłogosław, Jezu drogi” 

Wprowadzenie do Mszy Świętej
Eucharystia to źródło i szczyt chrześcijańskiego życia. W liturgii Mszy Świętej, którą celebrujemy, słowa sprawiają to, co oznaczają. Mądrością dla człowieka jest wypełnianie Bożych praw i nakazów, o czym mówi nam Księga Powtórzonego Prawa w pierwszym czytaniu. Nikt z nas nie może do Bożego Prawa nic dodawać ani odejmować. To, co otrzymaliśmy od Pana, jest darem. Przyjęcie i zachowywanie tego daru wyjedna nam u Boga mieszkanie w Jego królestwie, o czym zapewnia nas autor natchniony w psalmie responsoryjnym, a także św. Jakub Apostoł w drugim czytaniu.

Prawo Boże ponad prawem ludzkim

Orędzie: Bóg daje człowiekowi Prawo, które jest niezmienne i nieomylne. Odnoszenie do niego wszelkiego prawa stanowionego daje narodowi gwarancję pomyślności.
Cel: Zachęta do zachowywania Bożego Prawa, które daje zbawienie.
Modlitwa wiernych
Chcemy iść za Jezusem Chrystusem, by naśladować Go we wszystkich okolicznościach naszego ziemskiego życia, dlatego otwórzmy nasze serca przed Bogiem i skierujmy do Niego nasze modlitwy.

 • Za Ojca Świętego, biskupów, misjonarzy i misjonarki, kapłanów, katechetów i katechetki, aby trud ich posługiwania ludowi Bożemu wydał owoce nawrócenia i świętości.
 • Za naszą Ojczyznę, aby zawsze wśród obywateli panowała szczera miłość i pokój, który pozwoli z łatwością dostrzec potrzeby braci i sióstr żyjących obok nas.
 • Za naszą parafię, aby żyjąc zawsze według praw Bożych, wydała światu nowych i świętych kapłanów.
 • Za rodziny chrześcijańskie, aby przez swoją wierność Bogu i Kościołowi stały się szkołą chrześcijańskiej miłości.
 • Za tych, którzy dzisiaj obudzili się po drugiej stronie życia, aby w Bogu znaleźli miłosiernego Ojca.
 • Za nas samych, abyśmy odsunęli od siebie nie tylko rzeczy światowe, ale i te, które pobudzają naszą ciekawość i prowadzą do rozproszenia ducha.

Boże, przyjmij nasze pokorne modlitwy, rozpal w nas miłość i daj nam kosztować słodyczy Serca Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Który z Tobą żyje i króluje przez wszystkie wieki wieków.

Przed rozesłaniem
Niech przyjęcie Bożego błogosławieństwa umocni nas na drodze naszej wiary, abyśmy zachowując Boże Prawo, każdego dnia znajdowali siłę na jego realizacje w naszej codzienności.

Prawo Boże ponad prawem ludzkim
Adoracja Najświętszego Sakramentu

Pieśń – „O zbawcza Hostio”

Panie Jezu utajony w Najświętszym Sakramencie Ołtarza, wyznajemy naszą wiarę w rzeczywistą Twoją obecność pod postacią tego białego kawałka chleba. Przychodzimy po tygodniu pracy
i spełniania codziennych obowiązków, ale także po czasie wakacyjnego i urlopowego odpoczynku. Pragniemy za ten czas dziękować.

Będziemy powtarzać: DZIĘKUJEMY CI, PANIE!

 • Za Twoją miłość do nas…
 • Za darowany nam czas wakacji i urlopu…
 • Za Twoją mękę, śmierć i zmartwychwstanie…
 • Za sakramenty pojednania i Eucharystii, otwierające nam drogę do szczęścia wiecznego…

(Chwila ciszy)

Pieśń – „Dzięki, o Panie”

Wśród wielu refleksji, jakie rodzą się w związku z dzisiejszą lekturą Ewangelii, jest i ta: jaki jest związek między zbiorem zasad etycznych i moralnych przyjętych przez człowieka a postępowaniem i decyzjami podejmowanymi każdego dnia? Oczywiście wszyscy chcielibyśmy, aby życie było jak najmniej skomplikowane i by zasady dla nas ważne wyznaczały kierunek naszego działania. Okazuje się jednak, że między teorią a praktyką jest pewna różnica – i to nie taka subtelna. Często w naszych umysłach rodzą się bardzo piękne idee i pomysły, lecz zazwyczaj każdy z nas przekonuje się wtedy, że to, co piękne i wartościowe, wcale nie oznacza, że jest proste w realizacji. Chcielibyśmy, żeby tak było, ale okazuje się, że prawie zawsze coś staje w poprzek naszym chęciom i planom.
Uświadamiamy sobie, że plany i pragnienia człowieka to jednak nie wszystko. Człowiek, dla którego Bóg jest najważniejszy, również w imię zasad Ewangelii będzie w sposób bardzo konkretny codziennie robił wszystko, aby nie tylko realizować swoje szlachetne plany, ale także zmieniać swoje życie i postępowanie na lepsze. Doskonale jednak wiemy, że nie zawsze nam się to udaje – dlatego przepraszamy.

Będziemy powtarzać: PRZEPRASZAMY CIĘ, PANIE!

 • Za wszystko, co niszczyło jedność w naszych rodzinach…
 • Za wszystkie kłótnie i sprzeczki…
 • Za nasze kłamstwa…
 • Za wszelkie krzywdy wyrządzone innym…

(Chwila ciszy)
Pieśń – „Panie, przebacz nam”

Panie Jezu, klęczymy przed Tobą i oczyma wiary patrzymy na Ciebie, utajonego w Najświętszym Sakramencie pod postacią małej białej hostii. Najdroższy nasz Jezu, przyszliśmy na spotkanie z Tobą, ponieważ wiemy, że bardzo na nas czekasz. Popatrz na nas, spójrz na każdego z osobna. Przynosimy Ci, Panie Jezu, naszą miłość i radość, uśmiechy i chwile szczęścia, nasze pragnienia, zwycięstwa i porażki. Ofiarujemy to wszystko Tobie, prosząc o potrzebne łaski dla dzieci i młodzieży rozpoczynających nowy rok szkolny, dla rodziców, nauczycieli i wychowawców. Prosimy: ześlij swojego Ducha, aby dzieło, które rozpoczynają, dobrze wykonali. Błogosław nam wszystkim.

Pieśń – „Przed tak wielkim Sakramentem”

Ks. Jerzy Jurkiewicz

­