I czyt. Prz 8,22-35; Ps 148; II czyt. Ga 4,4-7; Ew. J 2,1-11

Proponowane pieśni:
Na wejście – „Ciebie na wieki wychwalać będziemy”
Na przygotowanie darów – „Cześć Maryi”
Na komunię – „Twoja cześć, chwała”
Na uwielbienie – „Zbliżam się w pokorze”
Na zakończenie – „Gwiazdo śliczna, wspaniała”

Wprowadzenie do Mszy Świętej

Dokładnie w Wielkanoc bieżącego roku przeżywaliśmy kolejną rocznicę ślubów złożonych przez króla Jana Kazimierza. Był to akt wdzięczności za zwycięstwo nad Szwedami, za ocalenie Jasnej Góry, a w konsekwencji całej Ojczyzny. Dzisiaj obchodzimy kolejną rocznicę Jasnogórskich Ślubów Narodu Polskiego, złożonych pod przewodnictwem Episkopatu Polski, na czele z Prymasem Tysiąclecia, na Jasnej Górze w 1956 roku.

Przeżywając uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej, dziękujmy Bogu za te historyczne wydarzenia, ale też zawierzajmy, przez ręce Maryi, nasze polskie dziś, nie zawsze łatwe, ale przecież nacechowane wieloma przejawami dobra i ogromem Bożej łaski, spływającej przez wstawiennictwo Maryi.

Maryja Nauczycielką narodu polskiego

Orędzie: Maryja wskazuje na nieskończoną mądrość Chrystusa, prowadząc swoje dzieci do zaufania Jego planom. Konkretną odpowiedzią na Jej polecenia są Jasnogórskie Śluby Narodu.

Cel: Zachęcić słuchaczy do radykalnego i całościowego, a nie wybiórczego realizowania wymagań Chrystusa.

Modlitwa wiernych

Łącząc się duchowo z Jasną Górą, dziękujmy za obecność Czarnej Madonny w historii i teraźniejszości naszej Ojczyzny. Skierujmy do Boga za Jej wstawiennictwem nasze prośby.

  1. Za papieża Franciszka o światło Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej.
  2. Za polskich biskupów, kapłanów, diakonów, kleryków, osoby konsekrowane oraz o nowe powołania kapłańskie i
  3. Za młode pokolenie Polaków, aby było wierne Chrystusowi, Matce Najświętszej, Kościołowi i Ojczyźnie.
  4. Za chorych, ubogich, bezrobotnych, niepełnosprawnych oraz zagubionych moralnie.
  5. Za tych, którzy oddali życie za Ojczyznę na wszystkich polach bitew oraz w więzieniach, obozach koncentracyjnych, a także w stanie wojennym.
  6. Za nas samych, abyśmy byli dobrymi uczniami Chrystusa i

Boże, który w Matce Twojego Syna, dałeś nam wzór, pomoc, obronę, Nauczycielkę, spraw, abyśmy byli dobrymi uczniami w szkole Chrystusa i Maryi. Przez tegoż Chrystusa, Pana naszego.

Przed rozesłaniem

Trudno przecenić rolę Ducha Świętego w życiu Matki Najświętszej. Ufajmy, że Ona będzie nam wypraszać dary Ducha Świętego, abyśmy byli dobrymi katolikami i dobrymi Polakami.

Ks. Tadeusz Bańkowski COr

­