I czyt. Ap 11,19a; 12,1.3-6a.10ab; Ps 45; II czyt. 1 Kor 15,20-26; Ew. Łk 1,39-56

Proponowane pieśni:
Na wejście – „Bogurodzica”
Na przygotowanie darów – „Do Ciebie, Matko, szafarko łask”
Na komunię – „U drzwi Twoich”
Na uwielbienie – „Pójdźcie błogosławić Pana”
Na zakończenie – „Boże, coś Polskę”

Wprowadzenie do Mszy Świętej

Religia i Ojczyzna, miłość Boga i miłość Ojczyzny, wiara i patriotyzm: te pary pojęć w historii i współczesności naszej Ojczyzny łączą się i przenikają. Uroczystość Wniebowzięcia Matki Najświętszej, święto Wojska Polskiego, rocznica bitwy warszawskiej z 1920 roku również łączą się i przenikają. A wszystko to przeżywamy w roku 100-lecia odzyskania niepodległości.

Dziękujmy dzisiaj Bogu za Maryję i Jej chwałę w niebie. Dziękujmy Maryi za Jej niezastąpioną i niezastępowalną rolę w historii naszej Ojczyzny.

Maryja pierwszą, którą Duch Święty doprowadził do celu 

Orędzie: Wniebowzięcie Maryi jest znakiem, że tylko człowiek napełniony Duchem Świętym i poddający się Jego prowadzeniu dostąpi nagrody nieba.

Cel: Przekonać słuchaczy, że do szczęśliwej wieczności idzie się przez ofiarną doczesność. 

Modlitwa wiernych

Jako wspólnota religijna i narodowa módlmy się wspólnie do Boga.

  1. Za Kościół powszechny, który łączy wszystkie narody irasy, aby skutecznie prowadził ludzi do świętości.
  2. Za wspólnotę europejską, aby nie zapierała się swoich chrześcijańskich korzeni.
  3. Za naszą Ojczyznę, aby ciesząc się wolnością polityczną, dobrze rozumiała wolność religijną i moralną.
  4. Za Polaków na emigracji, aby potrafili przejmować tylko prawdziwe wartości, a unikali wszystkiego, co jest tych wartości zaprzeczeniem.
  5. Za żołnierzy, którzy oddali swoje życie za Ojczyznę oraz za obecną Armię Rzeczypospolitej, aby pielęgnowała najlepsze tradycje patriotyczne.
  6. Za nas, tu obecnych, abyśmy wpatrzeni w Matkę Najświętszą uczyli się od Niej właściwej hierarchii wartości.

Boże, który powołujesz wszystkie ludy i narody do wiary i miłości, umocnij nas na drodze do świętości, która jest warunkiem zbawienia. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Przed rozesłaniem

Umocnieni spojrzeniem w niebo, wsparci wstawiennictwem Matki Najświętszej i świętych polskich, idźmy przeżywać naszą codzienność jako drogę do świętości.

Ks. Tadeusz Bańkowski COr

 

­