I czyt. 2 Krl 4,42-44; Ps 145; II czyt. Ef 4,1-6; Ew. J 6,1-15

Proponowane pieśni:
Na wejście: „Przyjdźcie do mnie wszyscy”
Na przygotowanie darów: „Panie, pragnienia ludzkich serc”
Na komunię: „Panie dobry jak chleb”
Na uwielbienie: „Dziękujemy Ci, Ojcze nasz”
Na zakończenie: „Chryste, Ty jesteś drogą do Ojca” 

Wprowadzenie do Mszy Świętej

Gromadzimy się przed ołtarzem Pana jako jedna rodzina dzieci Bożych. W dzisiejszej liturgii słowa usłyszymy zachętę do bycia dobrym dla innych, czego przykładem będzie cud rozmnożenia chleba. Przyjmując Chleb Eucharystyczny, podejmijmy dziś postanowienie wyraźniejszego dostrzegania wokół siebie innych. Niech Boża miłość, która w Jezusie najpełniej się objawiła, obejmie także każdego z nas, abyśmy mogli spieszyć z pomocą innym.

Eucharystia ucztą miłości

Orędzie: Jezus w Eucharystii karmi nas swoją miłością, pomnażając naszą miłość i uzdalniając do dzielenia się nią z innymi.

Cel: Uświadomienie wiernym związku między Eucharystią a uczynkami miłości.

Modlitwa wiernych

Zgromadzeni przy ołtarzu Jezusa Chrystusa przedstawmy Ojcu, który jest w niebie, nasze pokorne prośby.

  1. Za Kościół i jego pasterzy, aby młodemu pokoleniu własnym życiem głosili Ewangelię Chrystusa.
  2. Za wątpiących i niewierzących, aby znaleźli drogę powrotu do Ojca.
  3. Za dzieci i młodzież, aby podczas wakacji w pełni odzyskali siły fizyczne, moralne i duchowe.
  4. /O światło Ducha Świętego dla wszystkich zaangażowanych w prace V Synodu Diecezji Tarnowskiej./
  5. O radość życia wiecznego dla naszych bliskich zmarłych.
  6. Za nas samych, abyśmy nie ulegali złym wpływom, ale swoim przykładem pociągali innych do Chrystusa.

Wszechmogący, wieczny Boże, który zawsze pochylasz się nad człowiekiem, przyjmij z głębi serca płynące do Ciebie nasze prośby i wysłuchaj ich zgodnie z Twoją wolą. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Przed rozesłaniem

Dobiega końca Msza Święta. Jako jedna wielka rodzina dzieci Bożych za chwilę wyjdziemy z kościoła i pójdziemy do swoich zajęć wynikających z realizowanego powołania. Obyśmy nigdy nie zapomnieli, że jesteśmy dla siebie braćmi i siostrami i mocą Eucharystii wszędzie świadczyli sobie dobro i kierowali się zasadami wynikającymi z miłości pochodzącej od Boga. Niech Boże błogosławieństwo umocni nas w tych działaniach.

Ks. Tadeusz Michalik

­