I czyt. Jr 23,1-6; Ps 23; II czyt. Ef 2,13-18; Ew. Mk 6,30-34

Proponowane pieśni:

Na wejście: „Chrystus, Chrystus to nadzieja cała nasza”
Na przygotowanie darów: „Jeden chleb”
Na komunię: „Panie, pragnienia ludzkich serc”
Na uwielbienie: „O Boże, dzięki Ci składamy”
Na zakończenie: „Zdrowaś Maryjo” 

Wprowadzenie do Mszy Świętej

Jak co tydzień w dzień Pański przychodzimy do naszego kościoła, aby spotkać się z żywym i osobowym Bogiem. Podczas każdej Mszy Świętej przychodzi na ołtarz Jezus Chrystus. Słysząc słowa „Oto wielka tajemnica wiary”, uświadamiamy sobie, jak wielki dar staje się naszym udziałem, także teraz, w tym momencie. Módlmy się o to, byśmy zawsze z żywą wiarą przychodzili na spotkanie z Jezusem, który czeka na każdego z nas. 

Chrystus stół dla nas zastawia 

Orędzie: W Eucharystii spotykamy się z prawdziwym i realnym Chrystusem, który karmi nas swoim Ciałem.

Cel: Przypomnienie na nowo wiernym o prawdziwej obecności Jezusa podczas Mszy Świętej i ponowne wskazanie na zasady, jakie powinny nas w związku z tym obowiązywać. 

Modlitwa wiernych

Bogu, który opiekuje się nami wszystkimi, przedstawmy nasze potrzeby.

  1. Za Kościół, aby trwał w gotowości na spotkanie ze swym Oblubieńcem – Chrystusem.
  2. Za wątpiących i zrozpaczonych, aby w Jezusie odnaleźli radość i sens życia.
  3. Za wszystkich wypoczywających na wakacjach, aby nie zapomnieli o spotkaniu z Chrystusem Eucharystycznym.
  4. /Za V Synod Diecezji Tarnowskiej, aby przyniósł owoce w postaci pogłębienia wiary ludu tej ziemi./
  5. Za zmarłych, by radowali się w królestwie Chrystusa.
  6. Za nas tu obecnych przy ołtarzu Pana, byśmy chętnie świadczyli słowem i czynem o Jezusie Chrystusie.

Boże, nasz miłosierny Ojcze, wysłuchaj naszych próśb, jakie z sercem skruszonym do Ciebie zanosimy. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Przed rozesłaniem

Każdy z nas jest posłany przez Jezusa, aby swoim słowem i postawą życiową świadczyć o Jego obecności pośród Jego ludu. Dar Mszy Świętej nas w tym umacnia, dlatego silni mocą Eucharystii realizujmy najlepiej jak potrafimy zadanie, do którego wzywa nas Jezus. Boże błogosławieństwo niech nam w tym trudzie towarzyszy.

Ks. Tadeusz Michalik

­