I czyt. Am 7,12-15; Ps 85; II czyt. Ef 1,3-14; Ew. Mk 6,7-13

Proponowane pieśni:
Na wejście: „Głoś imię Pana”
Na przygotowanie darów: „Przyjmij, o Najświętszy Panie”
Na komunię: „Jam jest chlebem żywym”
Na uwielbienie: „Chrystus Pan karmi nas”
Na zakończenie: „Króluj nam, Chryste”

Wprowadzenie do Mszy Świętej

Gromadzimy się na niedzielnej Mszy Świętej, aby podziękować Bogu za wszelkie łaski i dary, jakimi nas na co dzień obdarza. Dzisiejsza liturgia słowa mówi o posłaniu. Jezus posyła swoich uczniów dając im konkretne zadanie do wykonania. Dzisiaj Chrystus także nam powierza trudną misję. Mamy być apostołami Jego miłości. Mamy bez lęku mówić o Nim i świadczyć swoją postawą o Jego wielkości. Mamy iść do wszystkich, szczególnie do tych najbardziej potrzebujących, i zanieść im prawdziwą miłość, która ma swe źródło w Bogu. 

Wezwani do głoszenia Ewangelii słowem i przykładem życia 

Orędzie: Duch Święty uzdalnia do głoszenia Ewangelii nie tylko słowem, ale i czynem.

Cel: Uświadomienie wiernym (zwłaszcza rodzicom) konieczności dawania świadectwa poprzez pierwsze działania katechetyczne.

Modlitwa wiernych

Bogu, który opiekuje się nami wszystkimi, przedstawmy nasze potrzeby.

  1. Za Kościół, aby trwał w gotowości na spotkanie ze swym Oblubieńcem – Chrystusem.
  2. Za wątpiących i zrozpaczonych, aby w Jezusie odnaleźli radość i sens życia.
  3. Za wszystkich wypoczywających na wakacjach, aby nie zapomnieli o spotkaniu z Chrystusem Eucharystycznym.
  4. /Za V Synod Diecezji Tarnowskiej, aby przyniósł owoce w postaci pogłębienia wiary ludu tej ziemi./
  5. Za zmarłych, by radowali się w królestwie Chrystusa.
  6. Za nas tu obecnych przy ołtarzu Pana, byśmy chętnie świadczyli słowem i czynem o Jezusie Chrystusie.

Boże, nasz miłosierny Ojcze, wysłuchaj naszych próśb, jakie z sercem skruszonym do Ciebie zanosimy. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Przed rozesłaniem

Jesteśmy powołani do głoszenia Ewangelii. Jezus daje nam dzisiaj konkretne wskazania, w jaki sposób mamy wykonać swą misję. Mamy pozostawić bagaże naszego życia i iść głosić Jezusa wszystkim tym, których spotkamy. Niech błogosławieństwo Boże będzie dla nas umocnieniem i wsparciem w głoszeniu Zbawiciela wszystkim potrzebującym.

Ks. Tadeusz Michalik

­