I czyt. Ez 2,2-5; Ps 123; II czyt. 2 Kor 12,7-10; Ew. Mk 6,1-6 

Proponowane pieśni:
Na wejście – „Boże, zmiłuj się nad nami”
Na przygotowanie darów – „Jezusowi cześć i chwała”
Na komunię – „Panie, pragnienia ludzkich serc”
Na uwielbienie – „Dzięki, o Panie, dzięki”
Na zakończenie – „Jezu, ufam Tobie”

Wprowadzenie do Mszy Świętej

Rozpoczynamy najważniejszą czynność w życiu chrześcijanina – składanie Bogu, naszemu kochanemu Ojcu, na ofiarę uwielbienia Ciało i Krew Jego umiłowanego Syna Jezusa Chrystusa. Tajemnica to jest wielka. Nie wystarczy tutaj wiedza, co to jest Msza Święta, ale trzeba do jej składania przystępować z największą czcią, zbawiennym lękiem, aby jej nie znieważyć jakimś nieodpowiednim zachowaniem i ze świadomością własnej niegodności. Dlatego oczyśćmy nasze serca aktem pokuty. 

Dar męstwa 

Orędzie: Duch Święty uzdalnia do odważnego głoszenia Ewangelii tym, którzy są na nią zamknięci.

Cel: Zachęcić do większej odwagi w pokazywaniu, że jesteśmy ludźmi wierzącymi i konsekwentnymi w trzymaniu się zasad etyki chrześcijańskiej. 

Modlitwa wiernych

Do Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi zanieśmy nasze pobożne prośby.

  1. Za Kościół święty, aby swoją działalnością na całym globie ziemskim świadczył, że Bóg jest naszym kochającym Ojcem w niebie.
  2. Za wszystkich, którym nie wystarczy nauka Kościoła i życie ich członków, aby otwarli serca na działanie łaski Bożej.
  3. Za nieuleczalnie chorych, którzy stracili wiarę w sens swojej choroby, aby uwierzyli, że Pan Bóg o nich pamięta.
  4. Za przebywających na wakacjach, aby oddawali cześć Bogu w Jego stworzeniach.
  5. Za nas samych, abyśmy w życiu codziennym zachowywali wiernie Boże przykazania.

Boże, Ojcze miłosierny, ucz nas patrzeć na otaczający nas świat jako na dzieło Twojej ojcowskiej dobroci. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Przed rozesłaniem

Dziękując Bogu za łaski, jakie dzisiaj otrzymaliśmy, przyjmijmy Jego błogosławieństwo.

Ks. Franciszek Kostrzewa

­