I czyt. I czyt. Mdr 1,13-15; 2,23-24; Ps 30; II czyt. 2 Kor 8,7.9.13-15; Ew. Mk 5,21-43

Proponowane pieśni:
Na wejście – „Boże mocny, Boże cudów”
Na przygotowanie darów – „Z rąk kapłańskich”
Na komunię – „Panie dobry jak chleb”
Na uwielbienie – „Dziękujemy Ci, Ojcze nasz”
Na zakończenie – „Pod Twą obronę”

Wprowadzenie do Mszy Świętej

Z wiarą i pokorą stajemy przed ołtarzem Pańskim, aby złożyć Bogu niedzielną ofiarę Ciała i Krwi naszego Pana, Jezusa Chrystusa. Pamiętając o tym, że jesteśmy grzesznikami, najpierw pragniemy ukorzyć się przed Boskim Majestatem i prosić o przebaczenie naszych grzechów, abyśmy z czystym sercem mogli uczestniczyć w tej najświętszej Eucharystii. 

Dar pobożności

Orędzie: Duch Święty wprowadza w relację z Bogiem jako kochającym Ojcem, który pragnie, aby Jego dzieci nie doświadczyły trwogi śmierci.

Cel: Skorygować nasze pojęcie o śmierci jako odejściu z tego świata.

Modlitwa wiernych

Do Boga Ojca Wszechmogącego, Pana żyjących w doczesności i w wieczności zanieśmy pokorne błagania.

 1. Miej w swej opiece naszego Ojca Świętego, papieża Franciszka, niech przewodzi Twemu Kościołowi w zdrowiu i pokoju.
 2. Niech Kościół Chrystusowy głosi całemu światu, że tylko w prawdzie i miłości można osiągnąć szczęśliwe współżycie między narodami.
 3. Spraw, Panie, aby chorzy, cierpiący i osamotnieni doświadczali zawsze serdecznej opieki i nie czuli się opuszczeni.
 4. Dozwól, aby nasi zmarli rodzice, krewni i dobrodzieje mogli oglądać Twoje oblicze i cieszyć się szczęściem wiekuistym.
 5. A dla nas tu obecnych miej zawsze otwarte serce, ilekroć z ufnością przedkładać będziemy nasze prośby i nadzieje.

Przyjmij, o Panie, nasze prośby, broń przed wszelkim niebezpieczeństwem i napełnij życie nasze Twoim pokojem.

Przed rozesłaniem

Otwórzmy nasze serca na dar Bożego błogosławieństwa, aby każdy dzień naszego życia, dobrze przeżywany, budził naszą nadzieję na spotkanie kiedyś w wieczności w domu Ojca.

Dar pobożności

Adoracja Najświętszego Sakramentu 

Pieśń – „Upadnij na kolana”

„Upadnij na kolana, ludu czcią przejęty, uwielbiaj swego Pana”. Zgodnie ze słowami tej pieśni klęczymy przed Tobą, Panie, i pragniemy uwielbić Cię za obecność wśród nas i za pokorę, że tak bardzo się uniżyłeś, ukrywając swój Boski Majestat pod materialną postacią chleba. Uwielbiamy Ciebie, który tak się uniżyłeś, że stałeś się po prostu rzeczą, ale tak niezbędną, jak powszedni chleb. Uwielbiamy Cię za cierpliwość, z jaką czekasz na nas przez cały dzień i całą noc, za cierpliwość, jaką nam okazujesz, gdy przychodzimy do kościoła i czasem zapominamy o Twojej obecności i nie okazujemy Ci należnej czci.

Będziemy powtarzać: UWIELBIONY BĄDŹ, PANIE!

 • Za miłość nam okazywaną…
 • Za naukę pokory w tej tajemnicy nam przekazywaną…
 • Za troskę o nasze zbawienie…
 • Za niezrażanie się naszą niewdzięcznością…
 • Za wytrwałe poszukiwanie nas, gdy gubimy się w grzechach przez nas popełnianych…

(Chwila ciszy)

Pieśń – „Bądź uwielbiony, miłosierny Boże”

Dzisiaj przekazałeś nam, Panie, bardzo ważne pouczenie, że „Bóg nie uczynił śmierci i nie cieszy się ze zguby żyjących”. Jakże wdzięczni jesteśmy Ci, Panie, za to przypomnienie! To grzechy nasze są przyczyną tego bolesnego faktu, że musimy poddawać się prawu śmierci. One oddalają nas od Ciebie i nieodpokutowane, mogą przyczynić się do zguby na wieki. Ochroń nas przed taką tragedią. Nie dopuść, aby coś takiego mogło się nam przydarzyć. Dlatego już teraz przyjmij nasze przebłaganie.

Będziemy powtarzać: PRZEPRASZAMY CIĘ, PANIE!

 • Za grzechy ciężkie przez długi czas obciążające nasze sumienia…
 • Za grzechy powszednie codziennie popełniane…
 • Za brak ducha pokuty, gdy czynimy postanowienie poprawy…
 • Za brak wytrwałości w pracy nad swoimi wadami, które są przyczyną powtarzających się upadków…
 • Za brak zrozumienia dla Twej troski o nasze zbawienie… 

(Chwila ciszy) 

Pieśń – „Przepuść, Panie, przepuść ludowi swojemu”

W dzisiejszej Ewangelii pokazałeś nam, Panie, jak bardzo zależy Ci na tym, aby ludzie wierzyli w Ciebie i z ufnością zwracali się do Ciebie ze swoimi zmartwieniami. Pochwaliłeś cierpiącą kobietę za jej niezachwianą wiarę w Twoją boską moc. I życzliwie przychyliłeś się do prośby zmartwionego ojca umierającej córeczki. Ośmieleni tym pouczeniem, my również przedkładamy Ci nasze pragnienia.

Będziemy powtarzać: OBDARZ NAS TAKĄ ŁASKĄ, PANIE!

 • Niech wiara w Twoją Opatrzność, Boże, nigdy nas nie opuszcza…
 • Niech nadzieja życia wiecznego wzmacnia nas w doczesnych kłopotach życiowych…
 • Niech miłość będzie „więzią doskonałości” naszego życia religijnego…
 • Niech dar pobożności otrzymany w sakramencie bierzmowania kształtuje nasze relacje z Bogiem i bliźnimi…
 • Niech w naszym życiu codziennym zawsze spełnia się Twoja wola, Panie…

Bądź uwielbiony, bądź pochwalony, bądź wysławiony, Boże nieskończony. Amen.

Pieśń – „Przed tak wielkim sakramentem”

 

 

Ks. Franciszek Kostrzewa

 

­