I czyt. Dz 12,1-11; Ps 34; II czyt. 2 Tm 4,6-9.17-18; Ew. Mt 16,13-19

Proponowane pieśni:
Na wejście – „Boże, obdarz Kościół Twój”
Na przygotowanie darów – „Czego chcesz od nas, Panie”
Na komunię – „Pan Jezus już się zbliża”
Na uwielbienie – „Wielbić Pana chcę”
Na zakończenie – „Weź w swą opiekę”

Wprowadzenie do Mszy Świętej

Sanguis martyrum, semen christianorum – krew męczenników nasieniem wyznawców. W uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła kierujemy nasz wzrok w stronę tych, którzy przelewając krew męczeńską, położyli fundament pod jeden, święty, powszechny i apostolski Kościół, nieustannie ożywiany przez Ducha Świętego. Módlmy się w czasie tej Mszy Świętej, by Pan wzbudził w nas apostolskiego ducha do niesienia Ewangelii wszystkim ludziom oraz umacniał naszą jedność z Kościołem powszechnym poprzez wierne trwanie przy Piotrze naszych czasów – papieżu Franciszku. 

Duch Święty wewnętrzną siłą Kościoła

Orędzie: Kościół – Mistyczne Ciało Chrystusa budowane jest przez apostołów, a ożywiane przez Ducha Świętego, który zapewnia mu zwycięstwo nad złym duchem. Chrześcijanin osłabiający więź z hierarchiczną strukturą Kościoła, wystawia się na jego podstępne działanie.

Cel: Ukazanie Kościoła jako przewodnika na drogach wiary oraz roli więzi z hierarchiczną strukturą Kościoła.

Modlitwa wiernych

Zebrani we wspólnocie Kościoła, który został zbudowany na fundamencie apostołów, wołajmy do Boga z ufnością zanosząc wspólne modlitwy.

  1. Za Kościół święty, aby Pan przymnażał mu członków i darzył swoim błogosławieństwem.
  2. Za Piotra naszych czasów, papieża Franciszka, aby dopełniał dzieła głoszenia Ewangelii wobec wszystkich narodów.
  3. Za wszystkich, którzy odeszli od Kościoła, aby mieli otwarte serca na prawdę i nawrócenie.
  4. Za zmarłych (w tym za śp. N.), aby Ten, któremu służyli na ziemi, był dla nich wiecznym szczęściem w niebie.
  5. Za nas samych: o bezkompromisową wierność Chrystusowi i Jego woli.

Wszechmogący Boże, który powołałeś świętych apostołów Piotra i Pawła i na nich zbudowałeś swój Kościół, wejrzyj łaskawie na nas tu zgromadzonych i wysłuchaj modlitw, które do Ciebie zanosimy. Przez Chrystusa, Pana naszego. 

Przed rozesłaniem

Z woli Chrystusa, założony przez Niego Kościół na fundamencie apostołów kontynuuje dzieło odkupienia. Swoim widzialnym następcą na ziemi Chrystus uczynił apostoła Piotra, czyniąc go najwyższym zwierzchnikiem w Kościele. Nie zapominajmy więc o modlitwie za współczesnych apostołów – biskupów, a szczególnie Piotra naszych czasów, papieża Franciszka, prosząc Boga, by towarzyszyło im światło Ducha Świętego i nigdy nie brakowało sił do sterowania łodzią Kościoła.

Ks. Józef Partyka

­