I czyt. Iz 49,1-6; Ps 139; II czyt. Dz 13,22-26; Ew. Łk 1,57-66.80

Proponowane pieśni:
Na wejście – „Ojcze z niebios, Boże Panie”
Na przygotowanie darów – „Przyjmij, Ojcze, hostię białą”
Na komunię – „Jeden chleb”
Na uwielbienie – „Oto święte Ciało Pana”
Na zakończenie – „Błogosław, Panie, nas” 

Wprowadzenie do Mszy Świętej

Dzisiaj Święty Jan Chrzciciel prowadzi nas przed oblicze Pana. Wpatrując się w jego postać, składajmy Bogu ukrytemu w Najświętszym Sakramencie Ołtarza nasze uwielbienie, miłość i nadzieję na wysłuchanie naszych próśb, z którymi przyszliśmy do kościoła na tę Eucharystię. 

Dar rady 

Orędzie: Duch Święty uzdalnia człowieka do dokonywania właściwych wyborów w sytuacjach, przed jakimi staje w codziennym życiu.

Cel: Zachęcić do tego, aby nie podejmować żadnych decyzji życiowych bez modlitwy do Ducha Świętego.

Modlitwa wiernych

Bogu Wszechmogącemu, przez wstawiennictwo Świętego Jana Chrzciciela, patrona dnia dzisiejszego, polecajmy nasze pokorne modlitwy.

  1. Aby Kościół święty stale i zdecydowanie przeciwstawiał się zakusom złego ducha.
  2. Aby pasterze Kościoła, biskupi i kapłani obficie czerpali z depozytu wiary w prowadzeniu wiernych do królestwa niebieskiego.
  3. Aby osoby błądzące i źle pojmujące prawdy wiary i moralności chrześcijańskiej otwarły umysły i serca na działanie Ducha Świętego w sakramencie bierzmowania.
  4. Aby młodzież i dzieci roztropnie korzystali ze swobody wakacyjnej i nie narażali siebie na kłopoty zdrowotne, a rodziców na zmartwienie.
  5. Abyśmy słowo Boże usłyszane w czasie dzisiejszej Eucharystii przyjęli z wdzięcznością i umocnili się w dobrym.

Panie Boże, spraw, prosimy, abyśmy wzmocnieni łaską Ducha Świętego z łatwością wprowadzali Ewangelię w nasze życie codzienne. Przez Chrystusa, Pana naszego.

 

 

Przed rozesłaniem

Nakarmieni słowem Bożym i pokarmem Eucharystycznym z Bożym błogosławieństwem rozpoczynajmy następny tydzień naszego życia.

Ks. Franciszek Kostrzewa

­