I czyt. Ez 17, 22-24; Ps 92; II czyt. 2 Kor 5,6-10; Ew. Mk 4,26-34

Proponowane pieśni:
Na wejście – „Bóg jest miłością”
Na przygotowanie darów – „Być bliżej Ciebie chcę”
Na komunię – „Pan Jezus już się zbliża”
Na uwielbienie – „Panie dobry jak chleb”
Na zakończenie – „Jezu, ufam Tobie”

Wprowadzenie do Mszy Świętej

Przeżywamy rok duszpasterski pod hasłem „Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym”. Aby lepiej zrozumieć rolę Ducha Świętego w naszym życiu, naukę o Jego siedmiu darach, które otrzymaliśmy w sakramencie bierzmowania, otwórzmy nasze umysły i serca na Jego działanie. 

Dar mądrości 

Orędzie: Duch Święty uzdalnia do patrzenia na rzeczywistość małżeństwa oraz rodziny oczami Boga i widzenia wszystkiego w perspektywie wieczności.

Cel: Zachęcić, abyśmy mając jakiś problem do rozwiązania, zawsze najpierw skierowali oczy ku niebu i pomyśleli, jak On na to patrzy. 

Modlitwa wiernych

Módlmy się do wszechmogącego Boga o łaskę zrozumienia Jego objawienia i uznanie Jego świętej woli w życiu i działalności Kościoła.

  1. Za Kościół święty, aby jak to ewangeliczne ziarenko gorczycy nieustannie wzrastał i obejmował cały świat.
  2. Za całą rodzinę ludzką, aby żyjąc na ziemi, nie zapominała o swoim przeznaczeniu wiecznym.
  3. Za grzeszących i błądzących, aby moc Ducha Świętego wskazywała im właściwy kierunek życia.
  4. Za małżeństwa i rodziny, aby w rozwiązywaniu swoich problemów otwierały się na światło z nieba.
  5. Za nas samych, abyśmy często wspominali przyjęty sakrament bierzmowania i czerpali z niego siłę do lepszego życia.

Boże, Ojcze miłosierny, przyjmij nasze modlitwy i łaskawie wysłuchaj. Prosimy Cię o to przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa.

Przed rozesłaniem

Otwórzmy nasze serca na dar Bożego błogosławieństwa i we współpracy z darem mądrości wykorzystajmy je do uświęcania każdej chwili naszego życia.

Ks. Franciszek Kostrzewa

 

 

 

 

­