I czyt. Rdz 3,9-15; Ps 130; II czyt. 2 Kor 4,13-5,1; Ew. Mk 3,20-35

Proponowane pieśni:
Na wejście – „Pod Twą obronę”
Na przygotowanie darów – „Czego chcesz od nas, Panie”
Na komunię – „O Panie, Ty nam dajesz”
Na uwielbienie – „Cóż Ci, Jezu, damy”
Na zakończenie – „Najświętsze Serce Boże”

Wprowadzenie do Mszy Świętej

Liturgia dzisiejszej niedzieli nastraja bardzo poważnie. Szczególnie słowa, jakie wypowiedzieli uczeni w Piśmie, każą nam się głęboko zastanowić, z jakim nastawieniem my przyjmujemy prawdy wiary i zasady moralności chrześcijańskiej. 

Dar bojaźni Bożej 

Orędzie: Duch Święty usposabia do odczuwania wielkiego szacunku dla Bożego majestatu oraz odrazy do wszystkiego, co może Go obrażać.

Cel: Ukazać, jak wielkim niebezpieczeństwem dla duszy jest zatwardziałość serca na działanie łaski Bożej i jak się przed tym uchronić.

Modlitwa wiernych

Wszechmogący wieczny Boże, Ojcze Jezusa Chrystusa, o pomoc w walce ze złym duchem, prosimy Cię, Panie.

  1. Wspomagaj Kościół święty, aby moce złego ducha nie panowały nad nim.
  2. Spraw, aby wszyscy ludzie dobrej woli wytrwale szukali prawdy i znaleźli ją w Twojej Ewangelii.
  3. Udzielaj swojej pomocy tym, którzy w samotności lub w chorobie borykają się z trudnościami życia codziennego.
  4. Pomagaj nam nieustannie, abyśmy w kontaktach z bliźnimi zawsze kierowali się prawdą i miłością.
  5. Spraw, Panie, aby nasza wspólnota eucharystyczna oddawała Ci należny hołd życiem zgodnym z Twoją Ewangelią.

Miłosierny Boże, Tobie oddajemy nas samych, nasze rodziny, parafie, ojczyznę, ufni, że potęga Twoja i dobroć, pomoże żyć w pokoju i miłości. Przez Chrystusa, Pana naszego. 

 

Przed rozesłaniem

Pokrzepieni łaską Bożą przekazaną nam w Bożym słowie i Eucharystii wracajmy do domów, aby z Bogiem rozpocząć nowy tydzień życia.

Ks. Franciszek Kostrzewa

­