I czyt. Oz 11,1.3-4.8-9; Ps Iz 12; II czyt. Ef 3,8-12.14-19; Ew. J 19,31-37

Proponowane pieśni:
Na wejście – „Twemu sercu cześć składamy”
Na przygotowanie darów – „Jezu, miłości Twej”
Na komunię – „Każda żyjąca dusza”
Na uwielbienie – „O mój Jezu w hostii skryty”
Na zakończenie – „Najświętsze Serce Boże”

Wprowadzenie do Mszy Świętej

W uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa gromadzi nas Bóg – Dobry Pasterz. On nigdy nie rezygnuje z nikogo. Zostawia dziewięćdziesiąt dziewięć owiec, aby szukać tej jednej zabłąkanej. Robi wszystko, aby odnaleźć grzesznika i przyprowadzić z powrotem do wspólnoty Kościoła. Msza Święta, którą rozpoczynamy, uobecnia tę przeogromną miłość Dobrego Pasterza, który nie zawahał się oddać za nas swojego życia na krzyżu, a teraz zastawia dla nas obfity stół, z którego będziemy spożywać Jego Ciało i Krew. Otwórzmy się więc na Jego dary, aby mogły one napełnić nas i przemienić nasze serca.

Kochające serce Ojca

Orędzie: Przebite serce Chrystusa objawia nieskończone miłosierdzie Boga Ojca dla swoich grzesznych dzieci. Potrzeba modlitwy za kapłanów, aby ich serca upodobniały się do kochającego serca Ojca objawionego w zranionym sercu Syna (zob. KKK 210-211; 604-605).

Cel: Ukazanie miłości Boga, który mimo obojętności człowieka objawia mu swoje miłosierdzie w sakramentach Kościoła, oraz zachęcenie do modlitwy o świętość życia kapłańskiego

 Modlitwa wiernych

Z ufnością zwróćmy się do Boga, który troszczy się o każdego z nas, jak najlepsza matka o swoje dzieci, w naszych codziennych troskach i potrzebach.

  1. Za wszystkich chrześcijan, aby w Kościele, zrodzonym z boku Chrystusa, uznali nieustanne źródło życia i zbawienia.
  2. Za pasterzy Kościoła, by z miłością i oddaniem szukali tych, którzy odeszli od życia według chrześcijańskich wartości.
  3. Za wszystkich słabych, cierpiących i chorych, by Kościół był dla nich środowiskiem ludzi z miłością pochylających się nad potrzebującymi pomocy i miłości.
  4. Za zatwardziałych grzeszników, aby doznali Twojego miłosierdzia w godzinie śmierci.
  5. Za nas samych, abyśmy czerpali obficie ze źródeł zbawienia i realizowali swoje powołanie do świętości.

Wszechmogący i miłosierny Boże, z ufnością składamy Ci wszystkie nasze sprawy w Twoje ojcowskie dłonie. Wysłuchaj naszych modlitw i daj swojemu Kościołowi wzrastać w miłości. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Przed rozesłaniem

Przyjmijmy z wiarą Boże błogosławieństwo. Niech spocznie ono na każdym z nas, abyśmy wiernie trwali we wspólnocie Kościoła, nad którą z miłością czuwa Dobry Pasterz. Nie zapominajmy też o indywidualnej modlitwie za kapłanów, aby ich serca upodabniały się do kochającego Ojca, który odważnie prowadzi nas przez ciemne doliny naszego życia.

Ks. Józef Partyka

­