I czyt. Pwt 5,12-15; Ps 130; II czyt. 2 Kor 4,6-11; Ew. Mk 2,23-3.6

Proponowane pieśni:
Na wejście – „Gdzie miłość wzajemna”
Na przygotowanie darów – „Składamy Ci, Ojcze”
Na komunię – „Wszystko Tobie oddać pragnę”
Na uwielbienie – „Dzięki, o Panie”
Na zakończenie – „Pod Twą obronę” 

Wprowadzenie do Mszy Świętej

Przyszliśmy do kościoła, aby uczcić dzień święty ustanowiony przez Boga dla dobra człowieka. Z wielką uwagą wsłuchujmy się w treści, jakie w czasie liturgii słowa będą skierowane do nas. Niech nam pomogą porównać swoje życie z nauką Ewangelii.

Dar umiejętności

Orędzie: Duch Święty prowadzi do właściwego świętowania niedzieli, jako dnia poszanowania stworzenia, odpoczynku w Bogu i czynienia miłosierdzia bliźnim.

Cel: Pobudzić do refleksji, jaki jest nasz stosunek do dni wolnych od pracy.

Modlitwa wiernych

Przeżywając dzień święty we wspólnocie parafialnej, skierujmy do Boga Ojca Wszechmogącego nasze pokorne modlitwy.

 1. Za Kościół święty, aby stał wiernie na straży poszanowania dnia świętego, ustanowionego przez Boga dla dobra człowieka.
 2. Za wszystkich wiernych, aby niedziela była dla nich dniem radości i wdzięczności za wszystkie łaski otrzymane w minionym tygodniu.
 3. Za ludzi, którzy muszą pracować w niedzielę, aby inni mogli spokojnie odpoczywać.
 4. Za osoby chore, w podeszłym wieku lub osamotnione, aby doznawali zawsze, a szczególnie w dni świąteczne ludzkiej życzliwości i skutecznej pomocy.
 5. Za nas obecnych dziś na Eucharystii, abyśmy zawsze bardzo cenili sobie świąteczny odpoczynek i czas na uwielbienie Boga, Dawcę wszelkiego dobra.

Wszechmogący wieczny Boże, wejrzyj na nas, ludzi słabych, potrzebujących Twojej pomocy i napełnij nasze serca zrozumieniem tego, czego od nas oczekujesz. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Przed rozesłaniem

Umocnieni słowem Bożym i chlebem eucharystycznym wracajmy do domów z gotowym postanowieniem, jak przeżyć dzisiejszy dzień święty. 

Dar umiejętności

Adoracja Najświętszego Sakramentu

Pieśń – „Kłaniam się, Tobie”

„Kłaniam się Tobie, Boże utajony, prawdziwie obecny pod tymi osłony”. Z miłości do nas, Jezu, zdecydowałeś się na taki sposób bycia z nami – pod osłoną chleba! Uczyniłeś to w tym celu, „aby – jak czytaliśmy w II czytaniu mszalnym – życie Twoje objawiało się w naszym ciele”. Dzięki temu, że stałeś się naszym pokarmem, mamy siłę tak żyć, aby Twoje życie stało się widoczne w naszym życiu codziennym. To wielka radość, to niebywały zaszczyt wzmacniać swoje siły takim pokarmem. Przyjmij, o Jezu, słowa szczerej wdzięczności.

Będziemy powtarzać: DZIĘKUJEMY CI, JEZU!

 • Że przemieniłeś chleb i wino w Ciało i Krew swoją…
 • Że poleciłeś apostołom, aby tak samo czynili…
 • Że czynią to obecnie kapłani w czasie każdej Mszy Świętej…
 • Że dzięki temu możemy codziennie spożywać ten boski pokarm…
 • Że możemy Cię również adorować, także poza Mszą Świętą…

(Chwila ciszy) 

Pieśń – „Bądź uwielbiony, Boże nasz i Panie”

O Dobroci Niepojęta! Jakże trudno jest poruszyć nasze serca do wdzięcznej radości! Z pokorą i wstydem przyznajemy się do tego, że czasem zdarzało się nam opuścić niedzielną Eucharystię; że mamy trudności uważnie w Niej uczestniczyć; że nie zawsze przyjmujemy Komunię Świętą w czasie Mszy niedzielnej. Zasłaniamy się wtedy naszą niegodnością i nie czujemy z tego powodu ani żalu, ani smutku, choć możemy tę niegodność usunąć przy konfesjonale. Pasują wtedy do stanu naszej duszy słowa pieśni: „a nasze serca zimne jak lud”. Za to wszystko pragniemy Cię, Jezu, szczerze przeprosić.

Będziemy powtarzać: PRZEPRASZAMY CIĘ, JEZU!

 • Za to, że zbyt mało staramy się, aby niedziela była radosnym dniem spotkania z Jezusem Eucharystycznym…
 • Za to, że zbyt słabo pielęgnujemy w sobie ducha pobożności eucharystycznej…
 • Za to, że załatwiając w niedzielę różne sprawy narażamy się na rozproszenia w czasie Mszy Świętej i Komunii…
 • Za te osoby, które bez skupienia wewnętrznego przyjmują Cię w Komunii Świętej...
 • Szczególnie za tych, którzy będąc w stanie grzechu ciężkiego przyjmują Cię w Komunii Świętej, kierując się tylko względami ludzkimi…

(Chwila ciszy) 

Pieśń – „Panie, przebacz nam”

Panie Jezu, bardzo zdecydowanie powiedziałeś faryzeuszom w czasie rozmowy na temat dnia świętego: „Szabat został ustanowiony dla człowieka”. Niech więc człowiek ma czas wolny, aby mógł bez przeszkody oddawać cześć swemu Bogu. Pomóż nam, Panie, zrozumieć te słowa i dobrze je zapamiętać.

Będziemy powtarzać: PROSIMY CIĘ, PANIE!

 • Abyśmy z wielką czcią i religijnym pietyzmem odnosili się do niedzieli jako dnia świętego…
 • Abyśmy w ciągu tygodnia przypominali sobie, ile jeszcze dni dzieli nas od spotkania z Tobą, Jezu, w czasie Mszy Świętej i Komunii niedzielnej…
 • Abyśmy z radością przeżywali sobotę jako przygotowanie mieszkania i rodziny na dzień święty…
 • Abyśmy zdecydowanie zwalczali pokusę załatwiania „po drodze” do kościoła i z powrotem różnych codziennych interesów…
 • Abyśmy w ciągu dnia wracali pamięcią do tego, cośmy przeżyli w czasie niedzielnej Mszy Świętej…

 

Jezu, Twoja cześć, chwała, nasz wieczny Panie, niech w naszych sercach nigdy nie ustanie.

Pieśń – „Jezu, zostań w nas, Jezu, połącz nas”

Ks. Franciszek Kostrzewa

­