I czyt. Wj 24,3-8; Ps 116b; II czyt. Hbr 9,11-15; Ew. Mk 14,12-16.22-26

Proponowane pieśni:
Na wejście – „Pan wieczernik przygotował”
Na przygotowanie darów – „Panie dobry jak chleb”
Na komunię – „Jeden chleb”
Na uwielbienie – „Dziękczynne pieśni śpiewajmy wspólnie”
Na zakończenie – „Jezu, zostań w nas”

Wprowadzenie do Mszy Świętej

Kościół żyje dzięki Eucharystii. To w niej zawiera się całe dobro duchowe Kościoła, którym jest Chrystus – nasza Pascha, Chleb żywy dający życie ludziom. Módlmy się podczas tej Mszy Świętej, abyśmy zrozumieli, że Najświętsza Ofiara stanowi źródło i szczyt naszego życia i w konsekwencji tego: abyśmy doznawali owoców Bożego odkupienia. 

Krew Chrystusa oczyszcza nasze sumienia

Orędzie: Ciało i krew Chrystusa środkiem zaradczym uwalniającym od grzechów powszednich i zachowującym od grzechów śmiertelnych (KKK 1394, 1436).

Cel: Zachęta do wyrwania się z przyzwyczajenia i rutynowego podejścia do Eucharystii oraz ponownego jej odkrycia jako źródła i szczytu życia chrześcijańskiego.

Modlitwa wiernych

Do Ojca Niebieskiego, który podczas każdej Eucharystii hojnie darzy nas Bożym słowem i ciałem, zanieśmy ufne prośby.

  1. Za Ojca Świętego, naszego Biskupa N. i wszystkich pasterzy Kościoła, aby głosząc Ewangelię nadziei mogli się cieszyć wzrostem wiary i miłości we wspólnocie Ludu Bożego.
  2. Za rodziców i katechetów, aby pomagali dzieciom i młodzieży poznawać Chrystusa, jedynego Zbawiciela świata.
  3. Za dzieci, szczególnie te, które w tym roku po raz pierwszy przystąpiły do Komunii Świętej, aby z Eucharystii czerpały zdrową pobożność i czynną miłość.
  4. Za naszych bliskich zmarłych (a szczególnie N.), którzy przyjmowali chleb dający życie wieczne, aby cieszyli się pełnią pokoju w Twoim królestwie.
  5. Za nas, zgromadzonych na tej Mszy Świętej, abyśmy byli zawsze godni przystępować do stołu Eucharystii.

Wysłuchaj nas, wszechmogący Boże, i pomnóż naszą wiarę w Twoją nieskończoną miłość. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Przed rozesłaniem

Nie można sobie chyba wyobrazić większej miłości od tej, którą obdarzył nas Bóg. On jest pośród nas w swoim Ciele i w swojej Krwi, która oczyszcza nasze sumienia. Starajmy się więc, by zawsze po skończonej Mszy Świętej choćby przez chwilę podziękować Mu za wszystko, co nam wyświadczył. Pamiętajmy też, że czas poświęcony dla Niego nie jest nigdy czasem straconym.

Ks. Józef Partyka

­