I czyt. Pwt 4,32-34.39-40; Ps 33; II czyt. Rz 8,14-17; Ew. Mt 28,16-20

Proponowane pieśni:
Na wejście – „Trójcy Najświętszej”
Na przygotowanie darów – „Boga naszego chwalcie, wszystkie ziemie”
Na komunię – „Skosztujcie i zobaczcie”
Na uwielbienie – „Niech będzie chwała i cześć”
Na zakończenie – „Chryste, Ty jesteś drogą do Ojca”

Wprowadzenie do Mszy Świętej

Kiedy wchodziliśmy do kościoła, wodą święconą uczyniliśmy pobożnie znak krzyża, a usta wypowiedziały słowa „w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego”. Z najwyższą czcią przyzywamy Boga w Trójcy Świętej Jedynego. Pragniemy złożyć Mu należny hołd, wyrazić naszą radość z Jego obecności wśród nas i prosić o błogosławieństwo na nowy tydzień naszego życia.

Dar rozumu

Orędzie: Duch Święty uzdalnia do właściwego odczytania i rozumienia tajemnicy Trójcy Świętej.

Cel: Zachęcić słuchaczy, aby częściej modlili się do Ducha Świętego o pomoc w głębszym poznawaniu tajemnic Bożych.

Modlitwa wiernych

Do Boga Ojca Wszechmogącego, który w czasie chrztu swego Syna w Jordanie objawił światu swoją boską naturę, zanieśmy pokorne modlitwy.

  1. Niech Kościół święty zawsze i niezmiennie głosi światu tajemnice prawdy objawionej i zasady moralności chrześcijańskiej.
  2. Niech pasterze Kościoła modlitwą i przykładem osobistej świętości budzą i podtrzymują wśród młodych ludzi głos powołania kapłańskiego i zakonnego.
  3. Niech rządzący państwami zawsze mają przed oczyma wspólne dobro obywateli, a nigdy interes własny lub partii, do której należą.
  4. Niech osoby chore, samotne, starsze i niepełnosprawne będą zawsze otoczone troskliwą opieką i cieszą się poszanowaniem ich ludzkiej godności.
  5. Niech nasza wspólnota parafialna, zgromadzona przy ołtarzu Pańskim, zaniesie do swych domów bogactwo łaski Bożej, jakie uprosiła sobie przez udział w dzisiejszej Eucharystii.

Boże w Trójcy Świętej Jedyny, przyjmij nasze pokorne modlitwy i ożywiaj w nas nadzieję, że będziemy wysłuchani.

 

Przed rozesłaniem

Wracając z tego świętego miejsca do swych domów i miejsc pracy, cieszmy się i bądźmy wdzięczni Bogu, że pozwolił nam przeżyć wspólnie tę niezgłębioną tajemnicę naszej wiary.

Ks. Franciszek Kostrzewa

­