I czyt. Rdz 9,8-15; Ps 25; II czyt. 1 P 3,18-22; Ew. Mk 1,12-15

Proponowane pieśni:
Na wejście – „Panie, ufam miłosierdziu Twemu”
Na przygotowanie darów – „Z tej biednej ziemi”
Na komunię – „Jezu, miłości Twej”
Na uwielbienie – „O Krwi najdroższa”
Na zakończenie – „Jezu, ufam Tobie”

Wprowadzenie do Mszy Świętej
Rozpoczęliśmy Wielki Post. Ten święty czas, który uświadamia nam konieczność nawrócenia, ilość naszych grzechów, ale przede wszystkim bezgraniczną miłosierną miłość Boga. Jak na kartach Starego Testamentu Bóg zawarł przymierze z Noem, tak w Nowym Testamencie zawiera wieczne przymierze z nami przez krzyż swojego Syna. Pobudźmy nasze serca do serdecznego żalu za każdy grzech, który obciąża nasze sumienie.

Rozpaczać albo wątpić w miłosierdzie Boże

Orędzie: Bóg zawarł z człowiekiem przymierze, przez które przyrzekł troszczyć się z miłością o niego. Dlatego w Jezusie Chrystusie staje w obronie człowieka podejmując walkę ze złem, które mu zagraża. Nie ma więc takiego grzechu, którego Bóg nie byłby w stanie pokonać. Rozpacz jest postawą z gruntu niechrześcijańską (KKK 844; 2091).
Cel: Człowiek wierzący chce podejmować walkę ze złem, nie ulegając grzechowi rozpaczy bądź zwątpienia w miłosierdzie Boże.

Modlitwa wiernych
Na początku świętego czasu Wielkiego Postu wznieśmy nasze pokorne prośby do Boga, ufając, że zostaniemy wysłuchani:

  1. Módlmy się za wszystkich ludzi, aby zechcieli dostrzec w krzyżu Chrystusa swoje ocalenie i wybawienie.
  2. Módlmy się za Kościół święty, aby z mocą głosił współczesnemu światu potrzebę nawrócenia i pojednania z Bogiem i ludźmi.
  3. Módlmy się za wszystkich, którzy prowadzą rekolekcje wielkopostne, aby wspierała ich łaska i mądrość Boża.
  4. Módlmy się za ludzi, którzy poddali się rozpaczy lub zwątpili w Boże miłosierdzie, aby w tym świętym czasie dostrzegli przychodzącego do nich Pana z łaską przebaczenia i miłością.
  5. Módlmy się za naszych bliskich zmarłych, a szczególnie za polecanych w tej Mszy Świętej (śp. N.N.), aby w domu Ojca znaleźli miejsce wiecznego odpoczynku.
  6. Módlmy się za nas samych, aby prawda płynąca z dzisiejszej Ewangelii była dla nas siłą w przezwyciężaniu pokus szatana i nieuleganiu rozpaczy.

Boże, który nie chcesz śmierci grzesznika, lecz aby się nawrócił i miał życie, wysłuchaj naszych pokornych próśb i przyjdź nam z pomocą. Prosimy o to przez Chrystusa, Pana naszego.

Przed rozesłaniem
Kończąc składanie Najświętszej Ofiary w I niedzielę Wielkiego Postu, chcemy wyjść ze świątyni umocnieni Bożym słowem  i posileni Ciałem Pańskim. Prośmy o Boże błogosławieństwo, abyśmy wobec wszystkich naszych braci i sióstr byli autentycznymi świadkami Bożej miłości. Na trwanie w dobrych postanowieniach niech Pan nam obficie błogosławi.

Ks. Bartosz Bąk

­