Msza Wieczerzy Pańskiej
I czyt. Wj 12,1-8.11-14; Ps 116; II czyt. 1 Kor 11,23-26;  Ew. J 13,1-15

Proponowane pieśni:
Na wejście – „Pan wieczernik przygotował”
Na przygotowanie darów – „Gdzie miłość wzajemna i dobroć”
Na komunię – „Oto święte Ciało Pana”
Na uwielbienie – „Dziękujemy Ci, Ojcze nasz”
Na procesję przeniesienia
Najświętszego Sakramentu – „Sław, języku, tajemnicę”

Wprowadzenie do Mszy Świętej

Sacramentum caritatis – tak Święty Tomasz z Akwinu określił Najświętszy Sakrament w swojej Summie teologicznej (por. św. Tomasz z Akwinu, Summa Theologiae, III, q. 73, a. 3). Tymi słowami papież Benedykt XVI zatytułował i rozpoczął swoją adhortację apostolską poświęconą Eucharystii będącej „źródłem i szczytem życia i misji Kościoła”.
Istotnie, Najświętszy Sakrament jest „sakramentem miłości” – znakiem i wyrazem nieskończonej i niecofającej się przed niczym miłości Boga do człowieka. Najświętszy Sakrament jest znakiem rozpoznawczym „Boga, który jest miłością” (por. 1 J 4,8). Eucharystia jest „sakramentem miłości” – znakiem i pokarmem człowieka pragnącego naśladować swego Mistrza. Eucharystia jest znakiem rozpoznawczym wszystkich chrześcijan, którzy z niej pragną czerpać siłę do okazywania miłości Bogu i bliźnim. Najświętsza Eucharystia jest więc sakramentem powstałym z miłości i uzdalniającym do miłości.
Sprawując tę Przenajświętszą Ofiarę – Mszę Świętą Wieczerzy Pańskiej – dziękujmy Bogu za Jego miłość do nas i prośmy o naszą miłość do Niego i bliźnich.

Mocą Ducha Świętego „czynimy tak, jak Jezus uczynił”

Orędzie:W Eucharystii otrzymujemy dar Ducha Świętego, który wyprowadza nas z niewoli egoizmu i uzdalnia do naśladowania Chrystusa w miłości do braci. Jak Duch Święty przemienia chleb i wino w Ciało i Krew Chrystusa, tak też przemienia nas na Jego obraz i podobieństwo.
Cel: Zaproszenie wiernych do naśladowania Chrystusa w czynnej miłości względem drugiego człowieka.

Modlitwa wiernych

Wszechmogący Boże, wysłuchaj próśb, jakie w ten wieczór wspólnie zanosimy do Ciebie:

  1. Módlmy się za święty Kościół powszechny, aby wytrwale dawał wobec świata czytelne świadectwo miłości Chrystusa do każdego człowieka.
  2. Módlmy się za Ojca świętego, biskupów, prezbiterów i diakonów, aby będąc wiernymi szafarzami Najświętszego Sakramentu sami coraz goręcej miłowali Chrystusa Eucharystycznego i tej miłości uczyli powierzony sobie lud.
  3. Módlmy się za wszystkich odczuwających w swym sercu głos powołania kapłańskiego, aby szczerze i ochotnie odpowiedzieli na wezwanie do służby Bogu i człowiekowi.
  4. Módlmy się za zmarłych, którzy za życia karmili się Ciałem Pańskim, aby mieli również udział w uczcie niebieskiej.
  5. Módlmy się za nas zgromadzonych wokół ołtarza pańskiego, abyśmy w naszym codziennym życiu znajdowali czas na adorację Chrystusa w Najświętszym Sakramencie oraz czynną miłość wobec naszych bliźnich.

Boże, nasz Ojcze, który do końca nas umiłowałeś i zostawiłeś nam widzialny znak swojej miłości w Najświętszej Eucharystii, bądź uwielbiony od swego Kościoła. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Przed przeniesieniem Najświętszego Sakramentu
„Zostań tu i ze Mną się módl! Razem czuwajmy, razem czuwajmy!”– niech te słowa będą zaproszeniem do pozostania we wspólnocie modlitwy z Chrystusem i naszymi braćmi i siostrami! Niech połączy nas wspólna modlitwa wdzięcznej miłości i uwielbienia!

Ks. Piotr Jaworski

­