I czyt. Iz 52,13 – 53,12; Ps 31; II czyt. Hbr 4,14-16;5,7-9;  Ew. J 18,1 – 19,42

„Skłoniwszy głowę oddał ducha”

Orędzie: Dar Ducha Świętego, który został zesłany „na odpuszczenie grzechów” (formuła rozgrzeszenia), wypływa z ofiary Chrystusa złożonej na krzyżu. Krzyż jest więc ceną naszego odkupienia. Przystępując do spowiedzi świętej, otrzymujemy Ducha Świętego, który rozlewa w naszym sercu przebaczenie i pokój wyjednane nam przez ofiarę Chrystusa.
Cel: Ukazanie teologicznej głębi słów ewangelisty: „Skłoniwszy głowę oddał ducha” (J 19,30) i ich konsekwencji dla życia chrześcijanina.

 

Ks. Piotr Jaworski

­