I czyt. Dz 10,34a.37-43; Ps 118; II czyt. Kol 3,1-4  lub 1 Kor 5,6b-8; Ew. J 20,1-9

Proponowane pieśni:
Na wejście – „Wesoły nam dzień dziś nastał”
Na przygotowanie darów – „Otrzyjcie już łzy, płaczący”
Na komunię – „Niechaj z nami będzie Pan”
Na uwielbienie – „Alleluja, biją dzwony”
Na zakończenie – „Zwycięzca śmierci, piekła i szatana”

Wprowadzenie do Mszy Świętej
Chrystus zmartwychwstał! Prawdziwie zmartwychwstał! Alleluja! Tym zawołaniem, pełnym wiary i nadziei, chrześcijanie pozdrawiają się w wielkanocny poranek, aby dać świadectwo wierze, że Chrystus, który cierpiał, umarł na krzyżu oraz został pochowany w grobie, zmartwychwstał i żyje pośród nas. Niech ta prawda, która w sposób szczególny wybrzmiewa podczas wielkanocnej Eucharystii, ożywia naszą wiarę i daje nam niezachwianą nadzieję, że i my również kiedyś zmartwychwstaniemy. Otwórzmy nasze serca i umysły na zmartwychwstałego Pana, który jest prawdziwie obecny w eucharystycznej ofierze.

„Zmartwychwstał już Chrystus, Pan mój  i nadzieja”

Orędzie: Zmartwychwstanie Chrystusa jest podstawą wszelkiej nadziei, ponieważ ukazuje, że Bóg potrafi dokonać tego, co wydaje się niemożliwe. Duch Święty każdego dnia ożywia tę nadzieję w człowieku.
Cel: Wskazanie, że w zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa wierzący może zobaczyć swoje przyszłe zmartwychwstanie do chwały nieba.

Modlitwa wiernych
W ten radosny dzień, w którym świętujemy pełne chwały zwycięstwo Chrystusa nad śmiercią, piekłem i szatanem, wznośmy do Boga nasze ufne prośby i błagania:

  1. Za Kościół na całym świecie, aby odważnie i z radością głosił światu prawdę o zmartwychwstaniu Chrystusa.
  2. Za papieża Franciszka, naszego biskupa (NN), jego biskupów pomocniczych i kapłanów, aby ich zapał ewangeliczny przyczyniał się do umacniania wiary w zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa.
  3. Za rządzących narodami i naszą Ojczyzną, aby przyczyniali się do swobodnego wyznawania wiary przez chrześcijan rozsianych po całym świecie.
  4. Za samotnych, chorych, opuszczonych i cierpiących, aby mogli spotkać na swojej drodze chrześcijan, którzy nie tylko podzielą się z nimi swoją radością płynącą z wiary, ale otoczą ich również czynną miłością.
  5. Za dusze w czyśćcu cierpiące, aby nasze modlitwy i dobre uczynki wyjednały im udział w pełnym zjednoczeniu ze świętymi w niebie.
  6. Za nas samych, aby dzisiejsza uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego jeszcze bardziej utwierdziła nas na chrześcijańskiej drodze ku przyszłemu zmartwychwstaniu do chwały nieba.

Wszechmogący, wieczny Boże, z pokorą pochylamy głowy przed tajemnicą zmartwychwstania Twojego Syna i prosimy, abyś wysłuchał naszych próśb, które do Ciebie zanosimy. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Przed rozesłaniem
Za chwilę otrzymamy Boże błogosławieństwo i udamy się do naszych domów, gdzie będziemy świętować tajemnicę zmartwychwstania naszego Pana Jezusa Chrystusa. Umocnieni uczestnictwem w uroczystej liturgii, głośmy naszym życiem, czyli słowami, gestami i uczynkami, że i my jesteśmy świadkami Zmartwychwstałego. Niech prawda o zmartwychwstaniu Chrystusa oświeca nasze życie i przemienia tych, którzy nas dzisiaj spotkają.

Ks. Tomasz Lelito

­