I czyt. Dz 10,25-26.34-35.44-48; Ps 98; II czyt. 1 J 4,7-10;  Ew. J 15,9-17

Proponowane pieśni:
Na wejście – „Gdzie miłość wzajemna i dobroć”
Na przygotowanie darów – „Przyjmij, Ojcze, hostię białą”
Na komunię – „Skosztujcie i zobaczcie, jak dobry jest Pan”
Na uwielbienie – „Radośnie Panu hymn śpiewajmy”
Na zakończenie – „Panie mój, cóż Ci oddać mogę”

Wprowadzenie do Mszy Świętej
Dzisiejsza niedziela, VI wielkanocna, mówi nam dużo o miłości. A najważniejsze jest to, że miłość pochodząca od Boga przybrała ludzką postać w osobie Jezusa i dzięki temu wiemy, czym jest prawdziwa miłość i jak ją realizować w życiu. Otwórzmy się na tę naukę i prośmy Jezusa, aby ta najważniejsza cnota chrześcijaństwa opanowała nasze umysły, wolę i serca.

Duch Święty źródłem miłości

Orędzie: Duch Święty uzdalnia nas do dokonywania właściwych wyborów w sytuacjach, przed jakimi stoimy w życiu codziennym. Zachęca i pociąga serce do większej miłości, do czynienia tego, co przekracza granicę konieczności.
Cel: Zachęcić do proszenia Ducha Świętego, aby uwolnił naszą cnotę miłości od domieszki miłości własnej.

Modlitwa wiernych
Zjednoczeni w Duchu Świętym wołajmy do Boga, naszego Ojca w niebie:

 • Otaczaj opieką ojca świętego, biskupów i kapłanów, aby słowem i życiem świadczyli o prawdzie Ewangelii, którą głoszą.
 • Niech Duch Święty napełni nas miłością do Kościoła i uczyni otwartymi na wszystkie jego potrzeby.
 • Usłysz, Panie, wołanie tych, którzy cierpią, i wspomagaj ich Twoimi łaskami.
 • Daj odpoczynek wieczny zmarłym, których z ufnością polecamy Twemu miłosierdziu.
 • A nam wszystkim, obecnym przy Twoim ołtarzu, dopomóż, Panie, byśmy zawsze kierowali się w życiu miłością.

„Niech znajdą uznanie przed Tobą, Panie, słowa ust naszych i pragnienia naszych serc” (Ps 19,13). Prosimy Cię o to przez Chrystusa, Pana naszego.

Duch Święty źródłem miłości Adoracja Najświętszego Sakramentu

Pieśń – „Upadnij na kolana”

Jezu w Najświętszym Sakramencie utajony, wierzę w Ciebie, uwielbiam Cię, całym sercem Cię kocham. Mówię to z całą szczerością, na jaką zdobyć się potrafię. Ty, Panie, jesteś godny tego. Ty oczekujesz na to wyznanie. Ty pragniesz często je słyszeć z moich ust. Przecież odchodząc z tego świata, w przeddzień swojej męki o tym głównie rozmawiałeś z apostołami. Pragnąłeś, aby to sobie dobrze zapamiętali. „Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i ja was umiłowałem. Wytrwajcie w miłości mojej” – przekonywałeś swoich uczniów, powołując się na miłość, jaka panuje w łonie Trójcy Świętej.
Klęczymy teraz przed Twoim obliczem ukrytym pod postacią chleba i gorąco pragniemy, abyś nauczył nas i pomógł nam sprostać tym oczekiwaniom, jakie płyną do naszych serc z sakramentu ołtarza.

Będziemy powtarzać: BĄDŹ UWIELBIONA!

 • O Miłości nieskończona…
 •  Miłości ogarniająca wszystkich ludzi…
 •  O Miłości krwią Twoją okupiona…
 •  O Miłości tylekroć znieważana…
 •  O Miłości zdolna zmywać najcięższe nawet grzechy…

(Chwila ciszy)

Pieśń – „Przyjdź, Duchu Święty, ja pragnę”

„Miłość Twoja, Panie, rozlana jest w naszych sercach przez Ducha Świętego, który został nam dany” (Rz 5,5). Na myśl  o tym, czego dokonał Duch Święty w sercach Twoich apostołów ogarnia nas zdumienie. Uczynił ich zgoła innymi ludźmi, bohaterami wiary i Ewangelii. To było dzieło prawdziwej miłości, która została rozlana w ich sercach przez Ducha Świętego, którego im przysłałeś.
Na myśl o tym, Jezu, czego mógł dokonać Duch Święty w naszych sercach po bierzmowaniu, ogarnia nas zawstydzenie. Ile lat upłynęło od tego dnia? Dlaczego tak mało po nim zostało? Czy pamiętamy choć datę tego wydarzenia?

Będziemy powtarzać: PRZEPRASZAMY CIĘ, PANIE, ZA TO!

 • Że nasze życie tak słabo promieniuje Ewangelią…
 • Że nasze zachowanie jest chwilami tak bardzo niepodobne do Twojego…
 • Że nasze czyny wielokrotnie stają w jaskrawej sprzeczności z Twoimi przykazaniami…
 • Że w naszych słowach kierowanych do bliźnich jest tak mało Twojej miłości…
 • Że nasza miłość tak nieudolnie naśladuje Twoją miłość do każdego człowieka…

(Chwila ciszy)

Pieśń – „Panie, przebacz nam”

Kończąc temat o miłości, bardzo zdecydowanie podkreśliłeś, że to jest Twoje przykazanie. Panie Jezu, Ty wiesz dobrze, że ono nie jest łatwe. W jego wypełnianiu ciągle się potykamy o nasze wady wrodzone i nabyte oraz o nasze grzeszne przyzwyczajenia. Tak bardzo nam one przeszkadzają być posłusznym temu, co nam przykazałeś. Dlatego prosimy Cię, Panie.

Będziemy powtarzać: PROSIMY CIĘ, PANIE!

 • Abyśmy głębiej przeżywali spotkanie z Tobą w sakramencie pokuty…
 • Aby pamięć o przyjętej w kościele Eucharystii towarzyszyła nam także poza kościołem…
 • Abyśmy więcej cenili sobie codzienny pacierz, jako źródło siły do pokonywania wad i skłonności do złego…
 • Abyśmy często wzywali pomocy Ducha Świętego otrzymanego kiedyś w sakramencie bierzmowania…
 •  Abyśmy jak najczęściej, nawet codziennie, wczytywali się w słowo Boże i szukali w nim natchnienia do życia zgodnego z Ewangelią…

(Chwila ciszy)

Pieśń – „O, milcząca Hostio biała”

Przyjmij, Panie, słowa naszego uwielbienia i szczere pragnienia naszych serc. Niech nasze życie tu, na ziemi, upływa w blaskach Ewangelii, a kiedyś w wieczności znajdzie szczęśliwe zakończenie w światłości wiekuistej.

Ks. Franciszek Kostrzewa

­