I czyt. Dz 1,1-11; Ps 47; II czyt. Ef 1,17-23; Ew. Mk 16,15-20 

Proponowane pieśni:
Na wejście – „Chrystus Pan w niebo wstępuje”
Na przygotowanie darów – „Idźcie na cały świat”
Na komunię – „Chrystus, Chrystus to nadzieja cała nasza”
Na uwielbienie – „Cóż Ci, Jazu, damy”
Na zakończenie – „Ciesz się, Królowo Anielska” 

Wprowadzenie do Mszy Świętej
Dzisiejsza uroczystość kieruje nasz wzrok ku niebu. Jak apostołowie, patrzymy za Jezusem odchodzącym do Ojca. Wiemy jednak, że znów przyjdzie na ziemię. W czekaniu na tę chwilę nie jesteśmy opuszczeni, bo zostawił nam siebie samego w tajemnicy Eucharystii. Dlatego gromadzimy się przy ołtarzu Pańskim, aby jak najlepiej przygotować się na powtórne przyjście Jezusa. W tym duchu przeprośmy Pana Boga za nasze grzechy.

Duch Święty źródłem nadziei

Orędzie: Duch Święty pomaga nam odkrywać w świecie obecność i działanie Chrystusa zasiadającego po prawicy Ojca i ukierunkowywać swoje serce na ostateczne zjednoczenie z Nim  w wieczności.
Cel: Niech Duch Święty utwierdzi w nas głębokie przekonanie, że wszystko, co przeżywamy w życiu doczesnym powinno nosić w sobie znamię wieczności. 

Modlitwa wiernych
Zapatrzeni w niebo za Jezusem Chrystusem, który zasiadł po Twojej prawicy, Ojcze Niebieski, zanosimy do Ciebie pokorne modlitwy:

  1. Za ojca świętego Franciszka, biskupów i kapłanów, aby czujnie i wytrwale strzegli czystości wiary i obyczajów chrześcijańskich.
  2. Za powołanych do służby Bożej, aby chętnie i ofiarnie odpowiedzieli na wezwanie Ducha Świętego.
  3. Za rządzących państwami, aby zawsze kierowali się w swoich decyzjach dobrem obywateli, a nie myśleli o karierze osobistej czy interesie własnej partii.
  4. Za osoby w podeszłym wieku, samotne, chore i opuszczone, aby doświadczały ludzkiej życzliwości i skutecznej pomocy.
  5. Za nas tu obecnych, zebranych wokół ołtarza Pańskiego, abyśmy w chwilach trudności życiowych zawsze kierowali oczy ku niebu.

Panie Boże, Ojcze Niebieski, który przysłałeś swego Syna, aby wskazywał nam drogę do nieba, przyjmij nasze modlitwy i udzielaj pomocy, abyśmy wytrwali na tej drodze i zakończyli ją szczęśliwie w Twoich ramionach.

Przed rozesłaniem
Wdzięczni Bogu za pouczenie i wzmocnienie naszej nadziei wracajmy do domów, a błogosławieństwo Boże niech nam towarzyszy w nowym tygodniu naszego życia.

Ks. Franciszek Kostrzewa

­