I czyt. Dz 2,1-11; Ps 104; II czyt. Ga 5,16-25;  Ew. J 15,26-27; 16,12-15 

Proponowane pieśni:
Na wejście – „O Stworzycielu Duchu, przyjdź”
Na przygotowanie darów – „Pamiątkę dnia świątecznego”
Na komunię – „Bóg kiedyś stał się jednym z nas”
Na uwielbienie – „Panie dobry jak chleb”
Na zakończenie – „Weź w swą opiekę” 

Wprowadzenie do Mszy Świętej
Dziś zebraliśmy się, aby uczcić kolejną tajemnicę naszej wiary, czyli istnienie Ducha Świętego, Trzeciej Osoby Trójcy Przenajświętszej. Jezus obiecał Go apostołom i spełnił tę obietnicę dziesiątego dnia po swoim wniebowstąpieniu. A nam udziela Go przez posługę biskupa w czasie bierzmowania. Przypomnijmy sobie, kiedy to było. Niech ożyje w nas pamięć o tym ważnym wydarzeniu i refleksja, jak ono wpłynęło na nasze życie. W tym duchu ukorzmy się przed Boskim Majestatem. 

Duch Święty darem i dawcą darów – wprowadzenie w cykl o darach Ducha Świętego

Orędzie:Duch Święty jest darem zmartwychwstałego Chrystusa. Kiedy przyjmujemy ten dar, On obdarza nas swoimi darami uzdalniając do życia według ducha.
Cel: Zachęcić do proszenia, aby Duch Święty uprzytomnił nam bogactwo darów przeznaczonych dla dusz Jemu uległych. 

Modlitwa wiernych
Do Boga Ojca Wszechmogącego, który sprawił, że po zmartwychwstaniu Chrystusa zstąpił na apostołów Duch Święty, dawca i ożywiciel wszelkich darów Bożych, zanieśmy pokorne modlitwy:

  1. Niech Kościół święty będzie dla świata drogą wskazującą ludzkości jej przeznaczenie wieczne.
  2. Niech rządzący narodami zawsze stawiają na pierwszym miejscu dobro społeczne, aby obywatele czuli się bezpiecznie i mogli spokojnie prowadzić życie rodzinne i zawodowe.
  3. Niech każdy szukający pracy będzie mógł znaleźć ją w ojczyźnie, a nie będzie zmuszony szukać jej poza granicami kraju.
  4. Niech osoby doświadczone jakimkolwiek kalectwem lub niesprawnością będą mogły spokojnie oczekiwać na życzliwą pomoc i zrozumienie ze strony społeczeństwa.
  5. Niech Duch Święty obdarzy nas, którzy dziś z radością czcimy Jego zstąpienie na apostołów, mocnym przekonaniem, że wszystko, co nas spotyka, ma głęboki sens w odwiecznych planach Bożych.

Miłość jest najlepszym słowem określającym relację między nami a Tobą, Boże. O tę miłość prosimy Cię, Panie, aby nic jej nie mogło zagrozić w naszym sercu, które niech zawsze do Ciebie należy.

Przed rozesłaniem
Na nowy tydzień naszego życia, aby obfitował bogactwem łaski Bożej, przyjmijmy Boże błogosławieństwo.

Ks. Franciszek Kostrzewa

­