I czyt. Ez 34,11-12.15-17; Ps 23; II czyt. 1 Kor 15,20-26.28; Ew. Mt 25,31-46

Proponowane pieśni:
Na wejście – „Chrystus wodzem”
Na przygotowanie darów – „Panie, w ofierze”
Na komunię – „Gdzie miłość wzajemna”
Na uwielbienie – „Dzięki, o Panie”
Na zakończenie – „Króluj nam, Chryste”

Wprowadzenie do Mszy Świętej
Z czym kojarzy nam się władza? Kto jest moim władcą? I czy rzeczywiście jedynie miłość jest warunkiem osiągnięcia królestwa Bożego? Na te pytania chciejmy odpowiedzieć sobie podczas dzisiejszej Eucharystii w uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata, bowiem niewątpliwie od nich zależy nasz dalszy los.

Posłani, aby głosić przyjście królestwa Bożego

Orędzie: Jesteśmy posłani, by przez miłość ukazywać innym prawdziwe oblicze Boga, który jest miłością.
Cel: Przekonać się do Władcy – Jezusa Chrystusa – i Jego programu.

Modlitwa wiernych
Przez Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata, Bogu Ojcu przedstawmy nasze prośby:

  1. Za Kościół święty, aby niestrudzenie głosił niezmienność Bożych przykazań, których fundamentem jest miłość.
  2. Za sprawujących władzę, aby kierowali się dobrem powierzonych im ludzi.
  3. Za członków Akcji Katolickiej i Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, którzy przeżywają dzisiaj swoje święto patronalne, aby z entuzjazmem głosili swoją przynależność do Chrystusa i Jego Kościoła.
  4. Za wszystkich, których Dobry Pasterz powołuje do swojej wyłącznej służby, aby z odwagą realizowali marzenie Boga o nich.
  5. Za zmarłych, aby za swoje miłosierne czyny dostąpili wiecznej radości przebywania w królestwie niebieskim.
  6. (Za naszą wspólnotę Kościoła tarnowskiego, abyśmy otwierali się na światło Ducha Świętego podczas trwającego Piątego Synodu Diecezjalnego.)

Wszechmogący Boże, prosimy Cię, przyjmij nasze prośby i spraw, abyśmy kierowali się w życiu nade wszystko przykazaniem miłości. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Przed rozesłaniem
Niech Boże błogosławieństwo umocni nasze codzienne, zwyczajne dzielenie się miłością, byśmy mogli już tutaj, na ziemi, doświadczać królestwa Bożego, a po śmierci spotkać się twarzą w twarz z naszym Królem i Wodzem – Jezusem Chrystusem.

Ks. Marcin Baran

­