I czyt. Prz 31,10-13.19-20.30-31; Ps 128;
II czyt. 1 Tes 5,1-6; Ew. Mt 25,14-30

Proponowane pieśni:
Na wejście – „Kto się w opiekę”
Na przygotowanie darów – „Czego chcesz od nas, Panie”
Na komunię – „Chrystus Pan karmi nas”
Na uwielbienie – „O Boże, dzięki Ci składamy”
Na zakończenie – „Panie mój, cóż Ci oddać mogę”

Wprowadzenie do Mszy Świętej
Liturgia słowa dzisiejszej niedzieli zaprasza nas w sposób szczególny do odpowiedniego pomnażania swoich talentów, jakie każdy z nas otrzymał od Boga. Nie można ich zakopywać, ale powinny one służyć zarówno nam samym, jak i wspólnocie Kościoła, do której należymy. Niech zatem udział w tej Mszy św. pozwoli nam jeszcze lepiej dostrzec w nas to, co może służyć innym, i otworzy nasze serca na ich potrzeby. A za każdy brak współpracy z Bożą łaską w pomnażaniu naszych dóbr duchowych szczerze teraz przepraszajmy. 

Współpracować z łaską Bożą w pomnażaniu dóbr duchowych

Orędzie: Każde dobro duchowe powinno służyć dobru innych. Aby tak było, należy nieustannie dbać o jego rozwój.
Cel: Uwrażliwić na współpracę z łaską Bożą w pomnażaniu swoich talentów.

Modlitwa wiernych
Zgromadzeni na sprawowaniu Eucharystii, skierujmy do Boga nasze ufne prośby:
1.       Módlmy się za Kościół na całym świecie, aby z odwagą i ufnością wskazywał ludziom drogę do zbawienia.
2.       Módlmy się za papieża Franciszka, aby poprzez swoją posługę wzmacniał wiarę Ludu Bożego.
3.       Módlmy się za dzieci i młodzież, aby poprzez swoje dobre życie i postępowanie umiejętnie pomnażali w sobie dary, jakie otrzymali na chrzcie św.
4.       Módlmy się za rodziców, aby zawsze dawali dobry przykład swoim dzieciom i uczyli je, jak współpracować z Bożą łaską.
5.       Módlmy się za zmarłych, aby miłosierny Pan przyjął ich do siebie.
6.       Módlmy się za nas samych, abyśmy współpracując z Bożą łaską, umieli pomnażać dobra, jakie Pan wlał w nasze serca.
Wszechmogący Boże, przyjmij nasze pokorne prośby, jakie dzisiaj do Ciebie zanosimy, i racz je wysłuchać, jeśli są zgodne z Twoją wolą. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Przed rozesłaniem
Tylko współpraca z Bożą łaską pozwala na pomnożenie darów, jakie każdy z nas otrzymał od Boga. Niech więc Boże błogosławieństwo uzdalnia nas do odpowiedniego z nich korzystania, tak aby służyły wspólnocie Kościoła, którą razem tworzymy.

Ks. Robert Dytko

­