I czyt. Mdr 6,12-16; Ps 63; II czyt. 1 Tes 4,13-18;
Ew. Mt 25,1-13

Proponowane pieśni:
Na wejście – „Boże, lud Twój”
Na przygotowanie darów – „Z rąk kapłańskich”
Na komunię – „Skosztujcie i zobaczcie”
Na uwielbienie – „Dzięki, o Panie”
Na zakończenie – „Pobłogosław, Jezu drogi”

Wprowadzenie do Mszy Świętej
Gromadząc się na niedzielnej Mszy św., chcemy w sposób szczególny doświadczyć obecności Boga i Jego miłości pośród nas. Aby tak było, musimy otworzyć nasze serca na Jego słowo, jakie skieruje On dzisiaj do nas, oraz godnie przyjąć Jezusa w Komunii św. Niech zatem nasz udział w tym wyjątkowym spotkaniu, na które zaprosił nas dzisiaj sam Chrystus Pan, jeszcze bardziej pozwoli nam doświadczyć Bożej obecności w naszym życiu oraz zachęci do czujności i gotowości na Jego przyjście. 

Być w łasce uświęcającej, gdy Syn Człowieczy przyjdzie

Orędzie: „Łaska uświęcająca jest darem habitualnym, stałą i nadprzyrodzoną dyspozycją udoskonalającą samą duszę, by uzdolnić ją do życia z Bogiem i do działania mocą Jego miłości” (KKK 2000).
Cel: Uwrażliwić wiernych na konieczność życia w łasce uświęcającej w oczekiwaniu na spotkanie z Jezusem Chrystusem.

Modlitwa wiernych
Zgromadzeni wokół ołtarza Jezusa Chrystusa, skierujmy nasze wspólne modlitwy do naszego Ojca w niebie:

  1. Za Kościół święty, aby zawsze głosił ludziom dobrą nowinę o zbawieniu, które przyniósł Jezus.
  2. Za papieża Franciszka, wszystkich biskupów i kapłanów, aby ich posłudze nieustannie towarzyszyło Boże błogosławieństwo i łaska Ducha Świętego.
  3. Za tych, którzy pogubili się na drogach życia, aby mogli na nowo doświadczyć Bożej miłości i obecności.
  4. Za dzieci i młodzież, aby dzięki częstemu korzystaniu z sakramentów, a zwłaszcza spowiedzi i Komunii św., jeszcze bardziej wiązali swoje życie z Jezusem.
  5. Za zmarłych, aby po trudach ziemskiego życia mogli radować się oglądaniem Boga twarzą w twarz.
  6. Za naszą wspólnotę eucharystyczną, abyśmy zawsze byli gotowi na spotkanie z przychodzącym do nas Panem.

Boże, nasz Ojcze, wysłuchaj nasze modlitwy, jakie zanosimy do Ciebie, i nieustannie otaczaj nas swoją łaską i miłością. Prosimy o to przez Chrystusa, Pana naszego.

Przed rozesłaniem
Jezus wzywa nas dzisiaj do czujności. Umocnieni Bożym słowem i posileni Ciałem Chrystusa pamiętajmy o tym, by nasze życie zawsze było przepełnione Bożą obecnością, aby Chrystus, gdy przyjdzie, zastał nasze serca czyste, a nas samych gotowych zasiąść wraz z Nim na uczcie w królestwie Bożym.

Ks. Robert Dytko

­