I czyt. Mdr 3,1-6.9; Ps 103; II czyt. 2 Kor 4,14 – 5,1;
Ew. J 14,1-6

Proponowane pieśni:
Na wejście – „Boże, Sędzio sprawiedliwy”
Na przygotowanie darów – „Racz wiekuiste dać odpoczywanie”
Na komunię – „Pójdź do Jezusa”
Na uwielbienie – „Jezu, miłości Twej”
Na zakończenie – „Wieczne odpoczywanie”

Wprowadzenie do Mszy Świętej
Kościół zachęca nas, abyśmy z wiarą zanosili modlitwy o pełnię wiecznego szczęścia dla wszystkich wiernych zmarłych cierpiących w czyśćcu. Módlmy się także za nas samych, abyśmy na co dzień żyli nadzieją życia wiecznego, której fundamentem jest śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Niech uczestnictwo w Ofierze Eucharystycznej wyprosi zmarłym miłosierdzie, a nam łaskę gorliwości w drodze do domu Ojca.

Iść do domu Ojca drogą, którą jest Chrystus

Orędzie:„W domu Ojca mego jest mieszkań wiele” (J 14,2)
Cel: Pobudzić wiernych do patrzenia na sprawy codziennego życia w perspektywie wieczności.

Modlitwa wiernych
Wznieśmy nasze wspólne błagania do Boga, który pragnie zbawienia wszystkich ludzi:

  1. Módlmy się za cały Kościół, aby jego posługa i modlitwa wypraszały zbawienie dla zmarłych cierpiących w czyśćcu.
  2. Módlmy się za zmarłych biskupów i kapłanów, którzy pracowali w naszej diecezji, aby zostali rychło włączeni do grona zbawionych.
  3. Módlmy się za wszystkich, którzy polegli w obronie Ojczyzny, aby za swą ofiarę życia mogli cieszyć się przebywaniem w ojczyźnie niebieskiej.
  4. Módlmy się za naszych zmarłych krewnych, wychowawców, dobrodziejów i tych, których polecamy miłosierdziu Bożemu w wypominkach, aby ich imiona dzięki zbawczej ofierze Jezusa Chrystusa zostały wpisane do księgi zbawionych w niebie.
  5. Módlmy się za nas samych, abyśmy wiernie wypełniając wolę Bożą, umocnili w sobie nadzieję życia wiecznego.

Boże, Twój Syn, Jezus Chrystus, otworzył nam bramy nieba, udziel swoim wiernym łaski wytrwania w wierności Jego nauce, abyśmy mogli zasłużyć na szczęśliwe przebywanie w Twoim domu na wieki. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Przed rozesłaniem
Niech Bóg przez nasz udział w Eucharystii i nasze modlitwy udzieli wiecznego pokoju wszystkim wiernym zmarłym. Niech Boże błogosławieństwo sprawi, abyśmy i my zasłużyli na wieczną nagrodę w domu Ojca.

Ks. Kazimierz Bonarek   

­