Orędzie:Szczęście wieczne to wierność Bożym przykazaniom i nauce Ewangelii.

Cel: Uświadomić, żedorobek doczesny o tyle ma wartość, o ile przynosi chwałę Panu Bogu, służy bliźnim i staje się zasługą na wieczność.

Ks. Kazimierz Bonarek

­