I czyt. Ap 7,2-4.9-14; Ps 24; II czyt. 1 J 3,1-3; Ew. Mt 5,1-12a

Proponowane pieśni:
Na wejście – „Kłaniam się Tobie”
Na przygotowanie darów – „Być bliżej Ciebie chcę”
Na komunię – „Jezu, miłości Twej”
Na uwielbienie – „Ciebie, Boga, wysławiamy”
Na zakończenie – „Złącz, Panie”

Wprowadzenie do Mszy Świętej
Liturgia pomaga w oddawaniu czci wszystkim zbawionym. „Potem ujrzałem: a oto wielki tłum, którego nikt nie mógł policzyć, z każdego narodu i wszystkich pokoleń, ludów i języków, stojący przed tronem i przed Barankiem. Odziani są w białe szaty, a w ręku ich palmy” (Ap 7,9). Ten nieprzeliczony tłum świętych jest także dla nas źródłem radości z ich chwały i nadziei na ich pomoc w naszej wędrówce do nieba.
Wzbudźmy w sobie akt żalu za grzechy, abyśmy jak najgodniej mogli uczestniczyć w Eucharystii.

Za życia i po śmierci głoszą Ewangelię

Orędzie: Troska o świętość życia stanowi źródło owocnej ewangelizacji.
Cel: Wykorzystać swoje życie na służbę Ewangelii.

Modlitwa wiernych
Przez wstawiennictwo wszystkich świętych zanieśmy do Pana Boga nasze wspólne błagania:
1.       Módlmy się za Kościół, aby prowadził wszystkich ludzi do świętości.
2.       Módlmy się za Ojca Świętego Franciszka, biskupów i kapłanów, aby ich osobista świętość umacniała powierzonych im wiernych na drodze uświęcenia.
3.       Módlmy się za narody skłócone i doświadczające przemocy, aby doczekały się prawdziwego pokoju.
4.       Módlmy się za cierpiących, prześladowanych za wiarę i doświadczających niesprawiedliwości, aby pamiętali, że wielka jest ich nagroda w niebie.
5.       Módlmy się za zmarłych, aby mieli udział we wspólnocie zbawionych i świętych w niebie.
6.       Módlmy się za nas samych, abyśmy przez swoją pracę, modlitwę i przyjmowanie sakramentów świętych uświęcali samych siebie i innym pomagali do zbawienia.
Boże, którego wielbi wielka rzesza zbawionych ze wszystkich pokoleń, ludów i języków, wysłuchaj naszych modlitw i uczyń nas Twoim świętym ludem. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Przed rozesłaniem
Umocnieni przykładem świętych i ich wstawiennictwem, nie traćmy nadziei na zdobycie świętości. Niech w tym towarzyszy nam Boże błogosławieństwo.

Ks. Kazimierz Bonarek   

­