I czyt. Iz 56,1.6-7; Ps 118; II czyt. 1 P 2,4-9; Ew. J 4,19-24

Proponowane pieśni:
Na wejście – „Pod Twą obronę”
Na przygotowanie darów – „Jak miłe przybytki”
Na komunię – „Pan wieczernik przygotował”
Na uwielbienie – „Radośnie Panu hymn śpiewajmy”
Na zakończenie – „Idźcie na cały świat”

Wprowadzenie do Mszy Świętej
Zgromadzeni w świątyni parafialnej, która jest Bożym i naszym domem, pragniemy dzisiaj uroczyście przeżyć rocznicę jej poświęcenia. Jest to okazja, aby raz jeszcze wspólnie podziękować Bogu za Jego obecność pośród nas oraz wspomnieć przed Nim tych, którzy kiedyś tę świątynię wybudowali i wyposażyli. Dziękując za dar świątyni, uświadamiamy sobie równocześnie odpowiedzialność, jaka spoczywa na nas, abyśmy o ten kościół parafialny nadal dbali i ubogacali go nie tylko materialnie, ale również duchowo – naszą częstą obecnością, wspólną modlitwą, a przede wszystkim stałą troską o świątynie naszych dusz.

Świątynia domem ewangelicznego posłania wszystkich parafian

Orędzie:Parafialna świątynia jest prawdziwym wieczernikiem, gdzie Duch Święty zstępuje na zgromadzonych wiernych.
Cel: Uświadomić wiernym, że chrzest i bierzmowanie to fundamenty misyjnego posłannictwa każdego chrześcijanina.

Modlitwa wiernych
Dziękując dobremu Bogu za dar naszej parafialnej świątyni, skierujmy do Niego wspólne błagania:
1.       Za Kościół święty, aby niestrudzenie głosił całemu światu ewangelię miłości, radości i pokoju.
2.       Za biskupa diecezjalnego, jego biskupów pomocniczych, kapłanów i diakonów, aby byli wiernymi sługami Ewangelii i nie ustawali w jej głoszeniu także na peryferiach Kościoła diecezjalnego.
3.       Za architektów i budowniczych kościołów, aby swój talent i trud przekładali na nastrajającą do modlitwy i skupienia prawdziwą przestrzeń sakralną.
4.       Za dobrodziejów naszej świątyni, aby dobry Bóg zmarłych wynagrodził życiem wiecznym, a żyjących darzył swoimi obfitymi łaskami.
5.       Za wszystkich zmarłych, a szczególnie za tych, którzy kiedyś modlili się w naszej świątyni, aby dostąpili radości przebywania w niebieskim Jeruzalem.
6.       Za naszą eucharystyczną wspólnotę, abyśmy szli i głosili całemu światu wielkie rzeczy, które nam dzisiaj Pan uczynił.
Boże Wszechmogący, przyjmij prośby swojego ludu, który na tym świętym miejscu modli się do Ciebie. Nie tylko przyjmij, ale i wysłuchaj. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Przed rozesłaniem
Za chwilę kapłan wypowie słowa: „Idźcie w pokoju Chrystusa”. Niech te słowa staną się dla nas wezwaniem do głoszenia dobrej nowiny o zbawieniu całym naszym życiem w ciągu całego rozpoczynającego się nowego tygodnia.

Ks. Zbigniew Pietruszka

­