I czyt. Iz 45,1.4-6; Ps 96; II czyt. 1 Tes 1,1-5b;
Ew. Mt 22,15-21

Proponowane pieśni:
Na wejście – „Niechaj z nami będzie Pan”
Na przygotowanie darów – „Kto się w opiekę”
Na komunię – „Zbliżam się w pokorze”
Na uwielbienie – „O Boże, dzięki Ci składamy”
Na zakończenie – „Króluj nam, Chryste”

Materiały zostaną przesłane przez Krajowy Sekretariat Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary w Warszawie

­