I czyt. Iz 25,6-10a; Ps 23; II czyt. Flp 4,12-14.19-20;
Ew. Mt 22,1-14 lub Mt 22,1-10
 

Proponowane pieśni:
Na wejście – „Pan wieczernik przygotował”
Na przygotowanie darów – „Jeden chleb”
Na komunię – „Ty sycisz głody ludzkich serc”
Na uwielbienie – „Chwała i dziękczynienie”
Na zakończenie – „Zawitaj, Królowo Różańca”


Wprowadzenie do Mszy Świętej
Liturgia dzisiejszej niedzieli koncentruje naszą uwagę na uczcie, jaką Bóg przygotowuje dla wszystkich ludzi. Jest to uczta mesjańska, na którą zaprosi nas Bóg dopiero w przyszłym świecie, wolnym od cierpień i śmierci. Zadatkiem i obrazem tej uczty jest Eucharystia, na którą jesteśmy zapraszani codziennie, a szczególnie w każdą niedzielę i święto nakazane. Przyjęcie tego zaproszenia jest dowodem nie tylko naszej kultury, naszego dobrego wychowania, ale jest świadectwem wyboru dokonanego w naszym życiu – wyboru Boga i Jego nieskończonej miłości do nas.
Aby szata naszej miłości w czasie tej Uczty była czysta, przeprośmy Boga za wszystkie nasze grzechy.

 

Odrzucenie Boga i Jego zaproszenia największym zagrożeniem dla ludzkości (orędzie fatimskie)

Orędzie: Głównym przesłaniem Ewangelii oraz orędzia fatimskiego jest zaproszenie nas do wspólnoty życia z Bogiem.
Cel: Pogłębić i podtrzymywać pobożność wynikającą z objawień fatimskich. 

Modlitwa wiernych
Bogu Ojcu, który zaprosił nas na ucztę weselną swojego Syna, Jezusa Chrystusa, przedstawmy nasze wspólne prośby:

  1. Za Kościół święty, będący Bożą owczarnią, aby zawsze karmił się zdrową nauką wynikającą z publicznego objawienia Bożego zawartego w Piśmie Świętym i Tradycji.
  2. Za Ojca Świętego Franciszka, aby wraz z biskupami odczytywał dobrze wszystkie znaki czasów zawarte także w objawieniach prywatnych.
  3. Za naszą Ojczyznę, aby jej miłość i nabożeństwo do Najświętszej Maryi Panny owocowały jeszcze większym przylgnięciem do Jezusa obecnego w Eucharystii.
  4. Za wszystkich czcicieli Matki Bożej Fatimskiej i pielgrzymów zmierzających do Jej sanktuariów, aby z jeszcze większą gorliwością swoim życiem świadczyli o wyznawanej wierze.
  5. Za zmarłych z naszych rodzin, a szczególnie czcicieli Niepokalanego Serca Maryi, aby wszyscy mogli zasiąść do uczty królewskiej w niebieskim Jeruzalem razem z Maryją i świętymi.
  6. Za naszą wspólnotę eucharystyczną, abyśmy praktykując nabożeństwo pierwszych sobót miesiąca, jeszcze bardziej umocnili więź miłości z Bogiem i naszymi braćmi.

Wszechmogący, wieczny Boże, który gromadzisz nas wokół stołu eucharystycznego, udziel nam swojej łaski i zalicz do grona Twoich wybranych. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Przed rozesłaniem
Posileni słowem i Chlebem żywym na Uczcie Eucharystycznej powtórzmy za św. Pawłem: „Do wszystkich […] warunków jestem zaprawiony: i być sytym, i głód cierpieć, obfitować i doznawać niedostatku. Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia” (Flp 4,12-13). Niech tym umocnieniem będzie także błogosławieństwo na zakończenie naszej weselnej, czyli pełnej Bożej radości uczty.

Ks. Zbigniew Pietruszka

­