I czyt. Iz 55,6-9; Ps 145; II czyt. Flp 1,20c-24.27a; 
Ew. Mt 20,1-16a 

Proponowane pieśni:
Na wejście – „Chrystus, Chrystus to nadzieja cała nasza”
Na przygotowanie darów – „Panie mój, cóż Ci oddać mogę”
Na komunię – „Pan wieczernik przygotował”
Na uwielbienie – „O Boże, dzięki Ci składamy”
Na zakończenie – „Pobłogosław, Jezu drogi”

Wprowadzenie do Mszy Świętej
Każdy z nas jest zaproszony do pracy w winnicy Pańskiej. Przez rzetelne wykonywanie swoich obowiązków w życiu rodzinnym oraz społecznym mamy wypełniać nasze chrześcijańskie powołanie. Każdy czas i każda praca mają nas zbliżać do Chrystusa, by otrzymać zapłatę od Boga, dlatego dzisiaj nasz Pan wzywa nas, byśmy na nowo przemyśleli swoją obecność w Kościele, swoje życie religijne, zawodowe i społeczne.

Życie wieczne ostateczną zapłatą za pracę w winnicy Pańskiej

Orędzie:To Bóg wzywa mnie i posyła do pracy w swojej winnicy, abym pracował dla przyjścia Jego królestwa w dziejach.
Cel: Uświadomić sobie, że jeśli będziemy dobrze wypełniać swoje codzienne obowiązki i jeśli będziemy dla siebie nawzajem dobrzy i życzliwi, czeka nas nagroda wieczna. 

Modlitwa wiernych
Jako wierni pracownicy winnicy Pańskiej zanieśmy do Boga nasze pokorne modlitwy, wołając: Usłysz, Boże, nasze wołanie!

  1. Prośmy, aby Kościół, głosząc Ewangelię, zapraszał ludzi do łączności z Bogiem, który jest hojny w przebaczaniu.
  2. Prośmy, aby ludzie chętnie wykonywali swą pracę i chwalili Boga dziełami swoich rąk i umysłów.
  3. Prośmy, aby związki zawodowe broniły pracowników przed wyzyskiem i udzielały im poparcia w walce o sprawiedliwość.
  4. Prośmy, aby zmarli (NN.) otrzymali nagrodę za swe życie, pracę i wierność Bogu.
  5. Prośmy, abyśmy sami wezwani przez Chrystusa do winnicy Kościoła, wiernie wypełniając swe obowiązki zawodowe, rodzinne i społeczne, zasłużyli na zapłatę od Boga.

Niech Twoja dobroć, Panie, towarzyszy naszemu życiu, naszej pracy i naszemu powołaniu, byśmy zanosząc do Ciebie tę modlitwę, zostali wysłuchani i mogli otrzymać nagrodę za wierną pracę i służbę. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. 

Przed rozesłaniem
Umocnieni przez Chrystusa idziemy do swoich zajęć, miejsc pracy. Pracujmy w winnicy Bożej i czyńmy sobie ziemię poddaną, bo to jest nasze zadanie i to jest wypełnienie chrześcijańskiego powołania. Bóg nas nagradza i błogosławi na trud naszych dni.

Ks. Tadeusz Michalik

­