I czyt. Syr 27,30 – 28,7; Ps 103; II czyt. Rz 14,7-9;
Ew. Mt 18,21-35

Proponowane pieśni:
Na wejście – „Głoś imię Pana”
Na przygotowanie darów – „Przyjmij, o Najświętszy Panie”
Na komunię – „Jam jest chlebem żywym”
Na uwielbienie – „Chrystus Pan karmi nas”
Na zakończenie – „Błogosław, Panie, nas”

Wprowadzenie do Mszy Świętej
Jezus, odwieczne Słowo, przyniósł nam dobrą nowinę o zbawieniu i pozwala nam już teraz korzystać z jego owoców, kiedy Jego zbawcza ofiara uobecnia się na ołtarzu w czasie Eucharystii. Dobra Nowina oraz ogólnie pojęte dobro rozprzestrzenia się na cały świata za pomocą dostępnych nam środków, do których zaliczamy także media. Dlatego w sposób szczególny módlmy się za ludzi pracujących w mediach, aby swoją pracę traktowali jako służbę dla dobra człowieka.

Przebaczenie i pojednanie jedną z misji środków społecznego przekazu

Orędzie:Jako wspólnota ludzi wierzących stanowimy jedną rodzinę dzieci Bożych.
Cel: Komunikując się między sobą czy przekazując informacje, zawsze mieć na uwadze konieczność poszanowania godności osoby ludzkiej.

Modlitwa wiernych
Dziękując Bogu za dar środków społecznego przekazu, prośmy Go o mądre i godne człowieka korzystanie z tych darów:

  1. Za Kościół święty, aby mógł swobodnie głosić na całym świecie Ewangelię Bożą poprzez dobrą prasę, radio, telewizję i Internet.
  2. Za dziennikarzy, producentów, twórców filmowych, twórców stron internetowych, aby wiernie służyli prawdzie i szanowali wartości chrześcijańskie oraz godność osoby ludzkiej.
  3. Za wszystkich tych, którzy manipulują mediami, szerząc zgorszenie, wprowadzając ludzi w błąd, aby zaprzestali takiego działania.
  4. Za wszystkich korzystających z mediów elektronicznych, aby pamiętali o swym chrześcijańskim powołaniu do świętości.
  5. Za rodziców i wychowawców, aby mieli odwagę i siłę do tego, by bronić dzieci i młodzież przed medialną deprawacją sumień.
  6. Za nas samych, abyśmy mądrze korzystali z mediów dla własnego duchowego dobra oraz dla dobra rodzin i wspólnot, w których żyjemy.

Wszechmogący Boże, dodawaj nam sił i duchowych mocy, abyśmy korzystając ze środków masowego przekazu, pogłębiali kulturę chrześcijańską i dobrym życiem świadczyli o prawdzie Ewangelii. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Przed rozesłaniem
Musimy roztropnie korzystać ze świata mediów, aby idąc poprzez tę ziemię, dotrzeć do ziemi nowej, znajdującej się poza zasięgiem kamery, mikrofonu czy Internetu. Niech nam w tym odpowiedzialnym pielgrzymowaniu przez świat współczesnych mediów towarzyszy Boże błogosławieństwo.

Ks. Tadeusz Michalik

­