I czyt. Ez 33,7-9; Ps 95; II czyt. Rz 13,8-10; Ew. Mt 18,15-20

Proponowane pieśni:

Na wejście – „Pod Twą obronę”
Na przygotowanie darów – „Cóż Ci, Jezu, damy”
Na komunię – „Kłaniam się Tobie”
Na uwielbienie – „Dziękujemy Ci, Ojcze nasz”
Na zakończenie – „My chcemy Boga”

Wprowadzenie do Mszy Świętej
Każda Msza św. to ofiara i uczta. Jezus w sposób bezkrwawy ofiaruje się za nas swemu Ojcu i zaprasza nas do udziału w Uczcie eucharystycznej. Bóg zaprasza nas do odpowiedzialnej miłości drugiego człowieka, która wyraża się między innymi w braterskim upomnieniu. Upominać z miłością, roztropnie i pokornie to tyle samo, co wychowywać. Za brak miłości w upominaniu, za uparte udowadnianie swoich racji i wszelkie zaniedbania w wychowaniu dzieci i młodzieży z serca przepraszajmy.

Upomnienie jako świadectwo miłości 

Orędzie:Bóg zaprasza nas do odpowiedzialnej miłości drugiego człowieka.
Cel: Upominać z miłością, roztropnie i pokornie, mając świadomość, iż upomnienie stanowi jedną z form wychowania bliźnich.

Modlitwa wiernych
Do Boga, który jednoczy nas we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwie, zanieśmy nasze błagania:

  1. Za Kościół święty, aby odnawiając się nieustannie w Chrystusie, służył ludziom pomocą w chrześcijańskim kształtowaniu świata.
  2. Za dzieci i młodzież, nauczycieli i wychowawców, aby poszukiwali wzorów do naśladowania na drogach świętości.
  3. Za sprawujących władzę, aby podejmowali inicjatywy wspierające rodziców w wychowaniu dzieci.
  4. Za ludzi obojętnych religijnie i zatwardziałych grzeszników, aby w zjednoczeniu z Jezusem odnaleźli sens życia.
  5. Za zmarłych, aby za miłość Boga i bliźniego otrzymali wieczną nagrodę.
  6. Za nas samych, abyśmy z uczestnictwa w Eucharystii czerpali wrażliwość na obecność i działanie Boga w naszym życiu.

Boże, który jesteś w nas początkiem wszelkiego dobra, wysłuchaj naszych modlitw, które zanosimy do Ciebie przez Chrystusa, Pana naszego.

Przed rozesłaniem
Dziękując Panu Bogu za otrzymane w Eucharystii dary, otwórzmy nasze serca i życie na przyjęcie błogosławieństwa, które płynie z ofiary Jezusa Chrystusa.

 

Ks. Jan Bartoszek

­