I czyt. Mi 5,1-4a; Ps 13; II czyt. Rz 8,28-30;
Ew. Mt 1,1-16.18-23 lub Mt 1,18-23

Proponowane pieśni:
Na wejście – „Królowej Anielskiej śpiewajmy”
Na przygotowanie darów – „Panie, w ofierze”
Na komunię – „Daj mi Jezusa”
Na uwielbienie – „Uwielbiaj, duszo moja”
Na zakończenie – „Zdrowaś Maryjo”

Wprowadzenie do Mszy Świętej
Rodzina jest wspólnotą życia, która uczy, wychowuje i daje wsparcie. Wspólnota diecezjalnego Kościoła jest także rodziną, która pod przewodnictwem biskupa diecezjalnego pragnie rozwijać w sobie życie Boże. Każda rodzina potrzebuje mądrych przewodników, którzy uczą przeżywania więzi rodzinnych. Potrzebuje tego także wspólnota wiernych Kościoła lokalnego. (Diecezja tarnowska raduje się opieką i przewodnictwem Matki Najświętszej w tajemnicy Jej narodzenia.) Przeżywając dzisiaj uroczystość Narodzenia Najświętszej Maryi Panny (patronki naszej diecezji), zaprośmy Matkę Boga do naszych rodzin. Niech będzie dla nas niezawodną przewodniczką na drodze do nieba. 

Maryja patronką diecezjalnej rodziny

Orędzie: Maryja otwiera nas na pełne zaufania spojrzenie w przyszłość.
Cel: Dostrzegać piękno działania Boga w historii ludzkości i osobistej historii człowieka.

Modlitwa wiernych
Przez wstawiennictwo Maryi (patronki naszej diecezji) zanieśmy do dobrego Boga nasze wspólne pokorne błagania:

  1. Módlmy się za papieża Franciszka, niech za przykładem Maryi całkowicie zawierza Bogu siebie, swoje posługiwanie i powierzoną sobie wspólnotę Kościoła powszechnego.
  2. Módlmy się za biskupa (N.), pasterza naszej rodziny diecezjalnej, niech wspiera go matczyne przewodnictwo Niepokalanej.
  3. (Módlmy się w intencji Piątego Synodu Diecezji Tarnowskiej, abyśmy w tym świętym czasie z wiarą wsłuchiwali się w to, co Duch Święty mówi do nas.)
  4. Módlmy się w intencji chorych i cierpiących członków naszej diecezjalnej rodziny, niech doświadczą miłosiernej pomocy wspólnoty Kościoła.
  5. Módlmy się za nas samych, abyśmy bez lęku przyjmowali Maryję jak naszą nauczycielkę na drogach wiary.

Wszechmogący Boże, wysłuchaj naszych pokornych błagań, które przedstawiliśmy Ci jako Twoje oddane dzieci. Prosimy Cię o to przez Chrystusa, Pana naszego.

Przed rozesłaniem
Rozpoczęliśmy w naszej diecezji synodalną drogę wspólnego wędrowania. Pragniemy iść razem z Bogiem i Maryją, która nas na tej drodze umacnia i pomaga zachować odpowiedni kierunek. Matka Boga, patronka diecezji tarnowskiej, wskazuje nam horyzonty nadziei. Zachęca do popatrzenia z ufnością w przyszłość wiary naszej diecezjalnej rodziny.

Ks. Piotr Cebula

­