I czyt. Iz 22,19-23; Ps 138; II czyt. Rz 11,33-36;Ew. Mt 16,13-20

Proponowane pieśni:
Na wejście – „Kto się w opiekę”
Na przygotowanie darów – „Jeden chleb”
Na komunię – „Panie, dobry jak chleb”
Na uwielbienie – „Dzięki, o Panie”
Na zakończenie – „Jezu, ufam Tobie”

Wprowadzenie do Mszy Świętej
Eucharystia to spotkanie z Jezusem, które rzeczywiście jest władne przemieniać nasze życie. Człowiek nakarmiony Bożym słowem oraz żywym chlebem Chrystusowego ciała zostaje uzdolniony do miłości bliźniego, która często przekracza nasze możliwości. Czy zatem, przychodząc na Mszę św., naprawdę chcemy spotkać się z Jezusem? Czy zdajemy sobie sprawę, że decydujące pytanie w życiu naszej wiary brzmi: kim jest dla mnie Jezus? Jeśli wiemy, kim On jest w naszym życiu, to naprawdę jesteśmy szczęśliwymi ludźmi.

Uznanie Chrystusa za Pana kluczowym wydarzeniem w życiu każdego człowieka

Orędzie: Poznanie, kim jest Jezus, to moment decydujący w życiu człowieka.
Cel: Uświadomić, że spotkanie z Jezusem, jedynym Panem naszego życia, przemienia nas.

Modlitwa wiernych
Do Ojca miłosiernego, który posyła nam Jezusa Chrystusa, naszego jedynego Pana i Zbawiciela, zanieśmy nasze pokorne prośby.

   1. Za Kościół powszechny, aby coraz bardziej stawał się miejscem spotkania z Chrystusem, jedynym Panem i Zbawicielem człowieka, który przyszedł szukać i ocalić to, co zginęło.
   2. Za Ojca Świętego Franciszka, biskupów i kapłanów, aby wsparci mocą Ducha Świętego nieustannie prowadzili każdego grzesznika do spotkania z miłosiernym Bogiem.
   3. Za wszystkich doświadczających różnorakich kryzysów życiowych, aby w spotkaniu z Jezusem Chrystusem szukali ocalenia.
   4. Za naszych rodaków żyjących daleko od ojczyzny, aby pamiętali, że prawdziwe szczęście przynosi spotkanie z Jezusem, który potrafi przemienić życie każdego człowieka.
   5. Za zmarłych, aby spotkanie z miłosiernym Bogiem napełniło ich szczęściem wiecznym.
   6. Za nas samych, abyśmy podczas modlitwy odkrywali, że jedynie Jezus Chrystus nadaje najpełniejszy sens ludzkiemu życiu.
    Boże, nasz jedyny Panie, spraw, abyśmy spotykając się z Tobą w modlitwie, uczyli się patrzeć i reagować na otaczających nas ludzi i świat zgodnie z Twoją wolą. O to Cię prosimy przez Chrystusa, Pana naszego.

Przed rozesłaniem
Niech doświadczenie spotkania z Jezusem, który karmi nas chlebem dającym życie wieczne i który umacnia swoim słowem, budzi w nas pragnienie pielęgnowania żywej z Nim przyjaźni. Prośmy codziennie Jezusa, aby dawał nam odwagę do świadczenia o Nim jako jedynym, prawdziwym Panu tam, gdzie żyjemy i pracujemy.
Ks. Mirosław Łanoszka

­