I czyt. Ap 11,19;12,1.3-6.10; Ps 45; II czyt. 1 Kor 15,20-26; Ew. Łk 1,39-56

Proponowane pieśni:
Na wejście – „Królowej Anielskiej śpiewajmy”
Na przygotowanie darów – „Cześć Maryi”
Na komunię – „Bądźże pozdrowiona”
Na uwielbienie – „Magnificat”
Na zakończenie – „Zdrowaś Maryjo”

Wprowadzenie do Mszy Świętej
Doskonałemu odkupieniu na początku ziemskiego życia Maryi, jakim jest przywilej niepokalanego poczęcia, odpowiada pełnia zbawienia u kresu Jej życia, zawarta w tajemnicy wniebowzięcia, które jest dopełnieniem i ukoronowaniem wszystkich innych przywilejów Matki Chrystusa. Katechizm Kościoła Katolickiego naucza, że: „wniebowzięcie Maryi jest szczególnym uczestniczeniem w zmartwychwstaniu Jej Syna i uprzedzeniem zmartwychwstania innych chrześcijan” (KKK, 966). Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny przypomina nam, że doskonale zjednoczona z Chrystusem Boża Rodzicielka poprzez swoje wielorakie wstawiennictwo wyprasza każdemu z nas nieustannie dary wiecznego zbawienia. Maryja dzieli ze swym Synem chwałę zmartwychwstania, aby po wniebowzięciu wstawiać się za nami grzesznymi.

Wzięta do nieba, nie zapomniała o swoim ludzie

Orędzie: Maryja zjednoczona z Chrystusem pomaga wszystkim swoim dzieciom w walce z mocami ciemności.
Cel: Uczyć się podczas modlitwy od Maryi życia w Chrystusie i dla Chrystusa

Modlitwa wiernych
Przedstawmy nasze prośby miłosiernemu Bogu przez wstawiennictwo Maryi Dziewicy, Bożej Rodzicielki, która swoimi modlitwami wspiera Kościół i wszystkich ludzi.

  1. Za całą wspólnotę Kościoła, aby Maryja, Matka Kościoła, wspomagała wiarę wszystkich wierzących w Chrystusa, budząc w nich pragnienie wiernego naśladowania swojego Syna.
  2. Za Ojca Świętego Franciszka, biskupów i kapłanów, aby wsparci orędownictwem Maryi przyjmowali z wiarą słowo Boże, głosząc Dobrą Nowinę o Jezusie Chrystusie, jedynym Zbawicielu człowieka.
  3. Za wszystkich zniewolonych przez alkohol i inne uzależnienia, aby otoczeni macierzyńską miłością Maryi, w spotkaniu z Jezusem Chrystusem szukali ocalenia.
  4. Za naszych rodaków żyjących i pracujących poza granicami Polski, aby przeżywając trudne chwile, odmawiali modlitwę różańcową, która pomaga budować swoje życie na Jezusie Chrystusie, jedynym trwałym fundamencie.
  5. Za wszystkich zmarłych, aby dzięki miłosierdziu Boga po zakończeniu ziemskiego życia mogli, jak wniebowzięta Maryja, cieszyć się pełnią zjednoczenia z Jezusem Chrystusem.
  6. Za nas samych, abyśmy z miłością przyjmowali Maryję jako Matkę, którą zawierzył nam z wysokości krzyża Jezus Chrystus, wprowadzając Ją w to wszystko, co stanowi nasze życie.

Dobry Boże prosimy Cię, udziel nam łaski, abyśmy naśladując wziętą do nieba Matkę naszego Zbawiciela, żyli pełnią wiary, mocną nadzieją i szczerą miłością. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Przed rozesłaniem
Niech to eucharystyczne spotkanie z Jezusem, Synem Bożym, zrodzonym z Dziewicy Maryi wspomoże naszą wiarę. Uczmy się od Maryi pełnego zawierzenia Chrystusowi, zwłaszcza w chwilach krzyża, gdy nasza wiara wezwana jest do dojrzewania. Maryjo, Matko naszej wiary, przypominaj nam, że ten, kto wierzy Jezusowi nigdy nie jest sam.

Ks. Mirosław Łanoszka

­