I czyt.1 Krl 19,9a.11-13; Ps 85; II czyt. Rz 9,1-5;Ew. Mt 14,22-33

Proponowane pieśni:
Na wejście – „Kto się w opiekę”
Na przygotowanie darów – „Przyjmij, Ojcze, Hostię białą”
Na komunię – „Jezu, Jezu, do mnie przyjdź”
Na uwielbienie – „Panie dobry jak chleb”
Na zakończenie – „Być bliżej Ciebie chcę” 

Wprowadzenie do Mszy Świętej
„Kto się w opiekę odda Panu swemu, a całym sercem szczerze ufa Jemu, śmiele rzec może: «Mam obrońcę Boga! Nie przyjdzie na mnie żadna straszna trwoga!»” – śpiewając ten psalm ufności, złożyliśmy całe nasze życie – nas samych, nasze rodziny i bliskich, nasze radości i troski – w ręce dobrego Boga. Niech przeżywana przez nas Eucharystia będzie doświadczeniem mocy Boga, którą chce nas dziś obdarzyć. Zaczerpnijmy jej dla samych siebie, ale także dla innych, aby po wyjściu ze świątyni dzielić się nią z potrzebującymi wsparcia i pomocy. 

Z miłością wyciągać rękę do chwiejących się w wierze

Orędzie: Bóg nieustannie wyciąga rękę do człowieka wierzącego, nawet wtedy, gdy przeżywa on kryzys wiary.
Cel: Wezwać do przyjścia z pomocą ludziom chwiejnym w wierze przez uczynki miłosierne względem duszy.

Modlitwa wiernych
Do Boga Ojca przez Jezusa Chrystusa módlmy się w Duchu Świętym:
1.       O umocnienie w wierze dla wszystkich przeżywających różnego rodzaju trudności i wątpliwości.
2.       O pojednanie dla zwaśnionych narodów, podzielonych wspólnot oraz skłóconych rodzin.
3.       O dobre przygotowanie i owocne przeżycie Piątego Synodu Diecezji Tarnowskiej.
4.       O wieczne zbawienie dla zmarłych bliskich naszemu sercu.
5.       O umiejętność dawania dobrego przykładu tym, wśród których żyjemy, dla nas samych.
Panie, wysłuchaj naszych pokornych próśb i przyjdź nam z pomocą. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

Przed rozesłaniem
„Odwagi! Ja jestem! Nie bójcie się!”umocnieni tym zapewnieniem Pana, najlepiej jak tylko potrafimy, dzielmy się darem mocnej wiary z tymi wszystkimi, którzy doznali ciemności zwątpienia i zlękli się przeciwności losu. Często wystarczy im sam dotyk naszej dłoni i spokojny głos: „Odwagi! Jestem z tobą! Nie bój się!”. Bądźmy więc blisko tych, którzy potrzebują pokrzepienia i umocnienia!

Ks. Piotr Jaworski

­