I czyt. Iz 55,10-11; Ps 65; II czyt. Rz 8,18-23; Ew. Mt 13,1-23

Proponowane pieśni:
Na wejście – „Boże mocny, Boże cudów”
Na przygotowanie darów – „Jeden chleb”
Na komunię – „Panie dobry jak chleb”
Na uwielbienie – „Cóż Ci, Jezu, damy”
Na zakończenie – „Niech żyje Jezus”

Wprowadzenie do Mszy Świętej
Nigdy w historii ludzkiej nie było tak wielkich możliwości komunikacji między ludźmi, jak w dzisiejszych czasach. I nigdy nie było takich trudności we wzajemnym zrozumieniu jak dzisiaj. Powód jest prosty: każdy mówi, a nikt nie słucha.
Trzeba nauczyć się słuchać Boga i ludzi, aby się rozwijać i uświęcać. Czy przyjmuję słowo Boże? Czy jestem otwarty na płynące z niego przesłanie i pouczenia? Czy słucham Kościoła, który słowo Boże interpretuje? 

Tylko umiejętność słuchania Boga i ludzi zapewnia ewangeliczny plon

Orędzie: Bóg skierował do człowieka słowo, a jego przyjęcie daje wzrost w postaci świętości życia.
Cel:Nauczyć się słuchać tego, co mówi Jezus Chrystus w Piśmie św. i przepowiadaniu Kościoła, a także żyć na co dzień mocą tego słowa.

Modlitwa wiernych
Jezus Chrystus nieustannie sieje ziarno swojego słowa w sercach ludzkich. Zanieśmy przeto przed Jego oblicze nasze wołanie:
1.       Panie Jezu, daj całemu Kościołowi siłę do głoszenia słowem i czynem Twojego zbawienia oraz do budzenia dobra w sercach wszystkich ludzi.
2.       Panie Jezu, niech posługa głoszenia słowa Bożego przez Ojca Świętego i pasterzy Kościoła trafi do serc wszystkich ludzi.
3.       Panie Jezu, wzbudź święte powołania kapłańskie i zakonne, aby nigdy nie zabrakło głosicieli słowa Bożego.
4.       Panie Jezu, polecamy ci wszystkich pracujących na roli, którzy zapewniają nam chleb powszedni, aby cieszyli się uznaniem i szacunkiem.
5.       Panie Jezu, wprowadź naszych zmarłych do wspólnoty z Tobą i Twoimi Świętymi.
6.       Panie Jezu, niech w naszej wspólnocie eucharystycznej, nigdy nie zabraknie gotowości do owocnego przyjmowania ziarna słowa Bożego.
Panie Jezu Chryste, który każdego dnia zasiewasz w sercach naszych ziarna swojego słowa, przyjmij łaskawie nasze pokorne prośby, które zanosimy do Ciebie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

Przed rozesłaniem
Miesiące letnie są dla jednych okresem wytężonej pracy, dla innych chwilą wypoczynku. A może w tym czasie znajdzie się chwila, by sięgnąć po Pismo św., aby odczytać jego fragment i zastanowić się nad nim. Podejdź do słowa Bożego z ufnością, jak do przyjaciela. Czytaj i rozmyślaj uważnie, cierpliwie. Bądź wierny słowu, nawet jeśli cię niepokoi. Słowa Boga są ziarnem, wcześniej czy później wydadzą plon stokrotny.

Ks. Józef Wałaszek

­