I czyt. Za 9,9-10; Ps 145; II czyt. Rz 8,9.11-13;Ew. Mt 11,25-30

Proponowane pieśni:
Na wejście – „Pod Twą obronę”
Na przygotowanie darów – „Z rąk kapłańskich”
Na komunię – „Bądźże pozdrowiona”
Na uwielbienie – „Niechaj z nami będzie Pan”
Na zakończenie – „Ty wyzwoliłeś nas, Panie”

Wprowadzenie do Mszy Świętej

Bóg mówi do nas nieustannie. Czyni to przez świat stworzony, przez powołanych ludzi, modlitwę, słowo Boże zawarte w objawieniu, przez liturgię i sakramenty. Nie do wszystkich jednak dociera prawda o Bogu. Jezus Chrystus w dzisiejszej ewangelii modli się: „Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom” (Mt 11,25). Trzeba zawierzyć siebie Chrystusowi oraz trwać w pokorze, aby uroszczenia ludzkiego umysłu nie utrudniały nam poznania Bożej prawdy. W ciszy serca stańmy przed ołtarzem Zbawiciela, przepraszając za wszelkie grzechy i niedoskonałości.

Prostolinijność i uczciwość słodkim jarzmem autentycznego chrześcijanina

Orędzie: Chrystus pełen cichości i prostoty przynosi wszystkim utrudzonym nadzieję zbawienia.
Cel: Wskazać, że uczciwość i prostolinijność są warunkami uzyskania Bożego błogosławieństwa i skutecznymi środkami głoszenia orędzia zbawienia.

Modlitwa wiernych

Zgromadzeni na świętej liturgii do Boga pełnego miłosierdzia, który dał nam Jezusa Chrystusa, skierujmy nasze prośby:

  1. Za Kościół święty, aby w pokorze i prostolinijności głosił wszystkim orędzie zbawienia, nie bacząc na krytykę mędrców tego świata.
  2. Za papieża, biskupów i kapłanów, aby idąc za Chrystusem, Jemu okazywali największą miłość poprzez wierne spełnianie swoich kapłańskich obowiązków.
  3. Za dzieci i młodzież, aby w swoim środowisku mogły rozwijać się fizycznie i duchowo w oparciu o uczciwość i prostolinijność.
  4. Za ludzi, którzy zamknęli się w sobie, ogarnięci pychą i zarozumiałością, aby potrafili przyjąć dar wiary i otworzyć się na potrzebujących.
  5. Za naszych zmarłych, aby dar wiary, którego zaczątek otrzymali na chrzcie świętym, otworzył im bramy wiecznego zbawienia.
  6. Za naszą wspólnotę eucharystyczną, abyśmy swoją wiarą i życiem według Ewangelii, przyczyniali się do wzrostu królestwa Bożego.

Wszechmogący i miłosierny Boże, który nagradzasz cichych i pokornego serca, wysłuchaj naszych modlitw i spraw, abyśmy wszyscy mogli dojść do Twojego królestwa. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Przed rozesłaniem

Przez sakrament chrztu świętego zostaliśmy zobowiązani do „życia według Ducha”. Niech ten tydzień odnowi w nas świadomość potrzeby świadectwa poprzez sprawiedliwość i uczciwość w naszym środowisku rodzinnym i zawodowym. Zapewne takie świadectwo, choć trudne, przy pomocy Ducha Świętego jest możliwe do złożenia. Pamiętajmy o pouczeniu Chrystusa: „[J]arzmo moje jest słodkie, a moje brzemię lekkie” (Mt 11,30).

Ks. Józef Wałaszek

­