I czyt. Wj 19,1-6a; Ps 100; II czyt. Rz 5,6-11;Ew. Mt 9,36 – 10,8

Proponowane pieśni:
Na wejście – „Pod Twą obronę”
Na przygotowanie darów – „Czego chcesz od nas, Panie”
Na komunię – „Witam cię, witam”
Na uwielbienie – „Dziękujemy Ci, Ojcze nasz”
Na zakończenie – „Idźcie na cały świat” 

Wprowadzenie do Mszy Świętej
Eucharystia jest czasem szczególnego spotkania z Bogiem – Bogiem, który jest dobry i hojny. On daje nam siebie samego, by zacieśnić z nami przyjaźń. Ciało Pana daje również siłę, aby innym głosić królestwo Boże. Prośmy dobrego Ojca, aby otworzył nasze serca na obecność Jego Syna pod postacią chleba i aby uzdolnił nas do przyjęcia wszelkich Jego darów. A za wszystkie sytuacje, w których Go obraziliśmy, zraniliśmy Jego miłość, szczerze przepraszajmy.

„Proście Pana żniwa…” – odpowiedzialność wspólnoty Kościoła za powołania do służby apostolskiej

Orędzie: Aby Boga głosić, trzeba Go poznać.
Cel: Uświadomić, iż chrześcijanin ma głosić swoim życiem, że Bóg jest dobry i że warto zacieśnić z Nim więź i mówić o Nim innym.

Modlitwa wiernych
Do Boga Ojca, który hojnie obdarza swój lud, zanośmy ufne prośby:

  1. Ojcze, wspieraj papieża, biskupów i kapłanów, aby odważnie i wytrwale głosili Twoje królestwo.
  2. Ojcze, pobudzaj serca młodych, aby z radością odpowiadali na zaproszenie do bycia Twoimi robotnikami.
  3. Ojcze, wzbudzaj w rodzinach pragnienie wspólnej modlitwy.
  4. Ojcze, obdarz zmarłych szczęściem przebywania z Tobą na wieki.
  5. Ojcze, oczyść nasz obraz Ciebie i daj nam odwagę, aby mówić o Twojej dobroci.

Wszechmogący Boże, Ty wspierasz i ochraniasz swoje dzieci. Wysłuchaj naszych modlitw, aby imię Twoje było uwielbione na całej ziemi. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Przed rozesłaniem
Bóg jest dobry i troskliwy. Zaprasza nas do przyjaźni ze sobą i przez nas chce zapraszać także tych, których tutaj nie ma i dawno nie było. Warto głosić prawdziwego Boga, bo On daje szczęście. Niech Jego błogosławieństwo wzmacnia w nas pragnienie głoszenia Jego dobroci innym.

Ks. Tomasz Rąpała

­